Wybrano laureatów Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej zorganizowanym w Instytucie Teologicznym. W finale o pierwsze miejsce walczyło 60. uczniów z klas VI – VIII szkół podstawowych z całej Polski. Organizatorem wydarzenia był Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Konkurs zorganizowano już po raz 25. Celem każdej edycji jest szerzenie wśród młodych ludzi Słowa Bożego, kształtowanie chrześcijańskich postaw, umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy religijnej i rozwijania zainteresowań oraz zachęcenie do większej aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły. Honorowy Patronat nad konkursem objęli abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

– Nie ma piękniejszej służby niż podprowadzanie człowieka do Boga. Pismo Święte uczy nas spotkań z Bogiem. Zanim przystąpimy do sakramentów świętych, najpierw musimy usłyszeć słowo, które mówi nam o bożej trosce i miłości do człowieka. W Piśmie Świętym można się prawdziwie zakochać, ponieważ to źródło objawienia miłości, ale również spis zadań dla nas – chrześcijan.

O idei konkursu wiedzy biblijnej mówi ks. Tomasz Mucha, zastępca dyrektora Referatu Katechetycznego w Częstochowie.

– Przede wszystkim chodzi o to, aby zaszczepić w młodzieży fascynację Pismem Świętym. Chodzi nie tylko o teoretyczną znajomość, ale o stały kontakt ze Słowem Bożym. Doświadczenie już kilku poprzednich edycji pokazuje, że uczniowie potrafią zaskoczyć poziomem intelektualnym oraz dużą znajomością Pisma Świętego. Są oczytani. Widać, że bardzo odpowiedzialnie podchodzą do tego konkursu. Udział w nim zachęca też młodzież do takiej zdrowej rywalizacji, motywacji do pracy i wysiłku intelektualnego.

W finale spotkali się uczniowie z różnych diecezji. Jak mówi Agata Lis, uczestniczka z diecezji gliwickiej, przygotowania trwały wiele tygodni.

– Należę do wspólnoty Dzieci Maryi, ale stwierdziłam, że chciałabym pogłębić swoją wiarę. Konkurs nie należy do najłatwiejszych. Przede wszystkim czytałam Ewangelię św. Jana i robiłam notatki.

Katarzyna Rapacz-Uniowska, katecheta, tłumaczy, że każdy etap konkursu to wyzwanie zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli. Inicjatywa jest jednak warta poświęcenia czasu.

– Jest bardzo potrzebny, ponieważ pozwala dzieciom posiąść nową wiedzę na temat poszczególnych Ewangelii. Rozwija ich i daje możliwości wykazania się swoją wiedzą. Konkurs to motywacja także dla nauczycieli, aby starali się prawidłowo formować młode pokolenie.

25. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej wygrała Angelika Hołubek, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Katowicach.

– Nie spodziewałam się wygranej. Jestem bardzo szczęśliwa. Robiłam dużo notatek, uczyłam się na pamięć i słuchałam Ewangelii. Myślę, że mam dobry kontakt z Panem Bogiem, ale przez przygotowania do tego konkursu, mogłam pogłębić wiedzę na temat religii.

Agnieszka Banasiak, nauczycielka Angeliki dodaje, że wygrana uczennicy nie jest zaskoczeniem.

– Widziałam, jak się przygotowywała. Mam za sobą wiele egzaminów w życiu, ale sposób, w jaki Angelika podeszła do konkursu był na najwyższym poziomie. Bardzo jej kibicowałam i do końca wierzyłam, że zostanie finalistką. Wygrana bardzo jej się przyda w dalszej karierze naukowej.

Konkurs odbywał się w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim, do którego przeszło 12 najlepszych uczestników z diecezji, wyłonionych przez Diecezjalną Komisję Kwalifikacyjną na podstawie liczby zdobytych punktów.

ABK

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content