I pielgrzymka kleryków roku propedeutycznego

We wtorek 21 czerwca na Jasnej Górze odbyła się I ogólnopolska pielgrzymka kleryków z ośrodków, które prowadzą tzw. etap propedeutyczny. Jest on prowadzony w ramach formacji przygotowującej do seminarium.

Z siedmiu ośrodków w Polsce przyjechało ok. 60 młodych osób, które przygotowują się do kapłaństwa, przeżywając czas formacji rozumiany jako „rok pomostowy” między światem, z którego przychodzą, a początkiem właściwych studiów teologicznych. Mszy św. w Kaplicy Obrazu Matki Bożej przewodniczył bp Andrzej Przybylski.

– To pierwsza tego typu pielgrzymka na Jasnej Górze. Ci młodzi chłopcy, którzy już rozeznali swoje powołanie, są w specjalnie przygotowanych dla formacji miejscach w seminariach duchownych, albo gdzieś poza nimi w mniejszych ośrodkach, aby tak po ludzku nauczyć się żyć ze sobą we wspólnocie, nawiązać jeszcze głębsze kontakty z Bogiem, zanim wejdą na ścieżkę poważnych studiów seminaryjnych – mówił duchowny.

Jednym z uczestników pielgrzymki był Józef Rudnicki z Dzierżoniowa, przeżywający obecnie rok propedeutyczny w Legnicy, gdzie znajduje się ośrodek łączący kleryków z diecezji świdnickiej i legnickiej. Jak powiedział, uczestniczenie w formacji przygotowującej do seminarium to czas pracy głównie nad samym sobą.

– To okres, w którym człowiek musi sobie uporządkować pewne sprawy w życiu i rozeznać, czy powinien iść na dalszą formację. Przez ten rok uczyliśmy się wykonywania wielu praktycznych czynności, takich jak pranie, sprzątanie, gotowanie, modlenie się, odśnieżanie, czy grabienie liści. Było to niezbędne, gdyż aby zostać księdzem, najpierw musimy nauczyć się być dobrym człowiekiem i chrześcijaninem – tłumaczył kleryk.

Pielgrzymka była pierwszą okazją do wspólnej modlitwy i spotkania kandydatów z różnych ośrodków propedeutycznych w Polsce po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską nowego programu formacji seminaryjnej dla Kościoła w Polsce. Po tej decyzji powstało kilka nowych ośrodków, które coraz częściej mają wymiar regionalny. Ośrodki te są częścią seminariów, ale z racji swojej specyfiki mają odrębne domy.

BNO

 

Galeria: Radio Fiat/BNO

Skip to content