„Idźcie do Józefa” pod takim hasłem odbyło się sympozjum w Wyższym Seminarium Duchownym. W Auli Jana Pawła II spotkali się nie tylko przedstawiciele częstochowskiego Kościoła, ale wszyscy, którzy pragnęli zgłębić ojcowską posługę jednej z najważniejszych postaci Ewangelii. Sympozjum rozpoczęto Eucharystią, której przewodniczył rektor WSD ks. dr hab. Ryszard Selejdak.

Św. Józef należy do grona najbardziej tajemniczych osób w Ewangelii. W Biblii nie przeczytamy o nim wiele, choć był jednym z najbliższych współtowarzyszy Najświętszej Maryi Panny i Jezusa Chrystusa. Opiekował się nimi, stanowiąc dziś nieoceniony przykład strażnika wartości rodziny. Jak tłumaczy rektor WSD, ks. dr hab. Ryszard Selejdak – sympozjum organizowane 23 października ma na celu przybliżenie wiernym udział św. Józefa w historii Zbawienia:

– Jesteśmy w roku liturgicznym, który poświęcony jest św. Józefowi – oblubieńcowi Najświętszej Maryi Panny, opiekunowi Jezusa Chrystusa. W tym roku organizowanych jest wiele inicjatyw, w tym to właśnie sympozjum. Jesteśmy więc ogromnie zaszczyceni, że taka inicjatywa została podjęta. Chcemy jeszcze bardziej przybliżyć wiernym postać św. Józefa. Wielkiego człowieka i świętego.

Jak dodaje ks. dr Kamil Zadrożny, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, który podczas Eucharystii wygłosił też homilię – jednym z celów wydarzenia jest też zaproszenie słuchaczy do zgłębiania mądrości św. Józefa, aby później korzystać z niej w życiu codziennym:

– Św. Józef wskazuje nam na to, abyśmy tworzyli wspólnotę. Sam jest tym, który tworzy wspólnotę rodzinną z Jezusem i Maryją. Tworzy wspólnotę rodzinną. Przykład Świętej Rodziny może być wzorem otwarcia się na działanie łaski Bożej.

Jednym z prelegentów sympozjum był ks. dr Andrzej Latoń z Kalisza. W swoim wykładzie wskazał słuchaczom istotę tajemnicy św. Józefa, objawiającą się przez jego ojcowskie serce:

– Serce ojca to istota misji św. Józefa. Przez wieli baliśmy się mówić o św. Józefie, że jest ojcem. Nie był on ojcem biologicznym Jezusa Chrystusa. Teraz teologia dojrzewa do tego, że jego postępowanie było prawdziwym ojcostwem. Teraz tematyka ojcostwa staje się pogłębiona. Mówimy więc o ojcostwie „na obraz Ojca Niebieskiego”.

O „Płodnej czystości w doświadczeniu św. Józefa” mówił natomiast ks. o. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki. Ostatnim prelegentem był ks. dr hab. Mateusz Potoczny, profesor Uniwersytetu Opolskiego, który zwrócił uwagę słuchaczy na „Wpływ orientalny wizji józefologicznej na liturgię Kościoła rzymskiego”.

Patronat naukowy nas sympozjum, „Idźcie do Józefa” objął częstochowski oddział Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie.

ABK

Skip to content