Idźcie i głoście z Maryją – 34. Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę

W dniach od 4 do 5 listopada na Jasnej Górze odbyła się ab. Tegorocznemu spotkaniu modlitewnemu przyświecało motto „Idźcie i głoście z Maryją”. W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele władz spółek kolejowych, emerytowani oraz czynni zawodowo pracownicy kolei a także rodziny kolejarskie. Na Jasnej Górze obecny był również minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz odpowiedzialny w tym resorcie za koleje wiceminister Andrzej Bittel. Głównym punktem pielgrzymki była uroczysta Msza św. odprawiona w niedzielę 5 listopada przez abp. Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego. Zaznaczył on, że kiedyś mówiło się „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”, a dziś można powiedzieć, że wszystkie pociągi jadą do Częstochowy:
– Przynajmniej powinny prowadzić w myślach i sercach kolejarzy, bo oczywiście wielu z nich będzie się oddalało od Częstochowy i od Jasnej Góry jadąc pociągami w inne kierunki. Ale rzeczywiście tutaj jest centrum myśli, najlepszych uczuć i modlitw kolejarzy, którzy przybywają na swoją 34. pielgrzymkę ogólnopolską, by polecić się, swoich najbliższych ale także swoją pracę służącą ludziom, by poświęcić się Panu Bogu poprzez pośrednictwo naszej Matki Królowej.
Pielgrzymka jest corocznie wielkim wydarzeniem duchowym dla całego środowiska kolejarskiego.
W pielgrzymce uczestniczyło łącznie ok. 7 tys. pielgrzymów ze środowisk kolejarskich, w tym pielgrzymi ze Słowacji, Węgier, Francji i Białorusi.

ZD