28 września abp Wacław Depo, pasterz archidiecezji częstochowskiej, obchodzi swoje imieniny. Z tej okazji życzymy Księdzu Arcybiskupowi wszelkiej pomyślności i mocy Ducha Świętego na dalsze lata kapłaństwa.

Jak mówi abp Wacław Depo – wezwanie do posługi arcybiskupiej to wielka łaska Boża oraz wspaniałe docenienie dotychczasowej pracy duszpasterskiej. Dzień imienin metropolity częstochowskiego to też wspomnienie św. Wacława męczennika. Warto również dodać, że we wrześniu Kościół obchodzi święto trzech Archaniołów, na których czele stoi Archanioł Michał:

– Św. Wacław zginął w Starym Bolesławiu w czeskich stronach w wieku zaledwie 27 lat. Zginął męczeńską śmiercią z rąk swojego brata Bolesława. To jest kolejna tajemnica przechodzenia chrześcijaństwa z południa również na nasz teren. Musimy też podkreślić wielką rolę św. Michała Archanioła, który wraz z innymi archaniołami i aniołami stróżami opiekuje się ludźmi w drodze do Zbawienia.

Wacław Tomasz Depo urodził się 27 września 1953 roku w Szydłowcu. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1978 roku z rąk Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. Na funkcję biskupa powołał go Ojciec Święty Benedykt XVI. Kilka lat później przyszedł czas na kolejne wyzwanie. Bp zamojsko-lubaczowski dr Wacław Depo został mianowany przez papieża arcybiskupem metropolitą częstochowskim.

Paliusz z rąk Ojca Świętego Benedykta XVI przyjął 29 czerwca 2012 roku w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Zawołanie abp. Wacława Depo brzmi: „Ad Christum Redemptorem hominis”, co w języku polskim oznacza „Ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka”.

ABK

Skip to content