Inauguracja roku szkolnego w Niższym Seminarium Duchownym

Mszą św. sprawowaną 5 września pod przewodnictwem ks. Andrzeja Kuliberdy, delegata abp. Wacława Depo, alumni Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie rozpoczęli nowy rok nauki. Przez kolejne miesiące młodzież realizować będzie program kształcenia w duchu modlitwy i Słowa Bożego.

Fundamentem działalności placówki jest wychowanie młodych ludzi w systemie wartości chrześcijańskich, głoszonych przez Kościół katolicki. Niższe Seminarium Duchowne kształci swoich uczniów w czasie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dając im możliwość doświadczania formacji duchowej, pomagającej w wybraniu drogi życia kapłańskiego lub zakonnego. Jak zaznaczył ks. Andrzej Kuliberda, Wikariusz biskupi do spraw duszpasterskich – dzisiejszym świecie potrzeba młodym ludziom przede wszystkim chrześcijańskiej radości, która rodzi się w człowieku tylko przez prawdziwe poznanie Boga:

– Mam taką możliwość i zaszczyt reprezentować Księdza Arcybiskupa. Zastanawiałem się w kaplicy, przed Panem Jezusem, o czym powiedzieć tym młodym ludziom. Stwierdziłem, że najważniejsze to mówić im o tym, że wszyscy jesteśmy powołani do chrześcijańskiej radości. Radość w Panu jest naszą ostoją.

Niższe Seminarium Duchowne pomagać ma młodzieży w rozeznawaniu życiowego powołania. Jak podkreśla rektor ks. dr Jerzy Bielecki – szkoła ta odgrywa ważną rolę w misji Kościoła, oferując alumnom szeroką ofertę kształcenia:

– Jest to szkoła, ale również ośrodek powołań kapłańskich. Na tym polega specyfika tej szkoły. Warto tutaj przyjść. Mamy bardzo dobrych nauczycieli. Kadra jest stabilna i wykwalifikowana. Nauczyciele mają w sercu tę szkołę oraz wszystkich, którzy ją tworzą.

Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie rozpoczęło swoja działalność l września 1951 roku pod nazwą: Częstochowskie Seminarium Duchowne – Wydział Przygotowawczy. Założycielem szkoły był bp Zdzisław Goliński (1951-1963), a jej zorganizowaniem zajął się ks. dr Bronisław Panek, pierwszy rektor Niższego Seminarium Duchownego.

Od wielu lat młodzi ludzie kształceni są przez wykwalifikowanych nauczycieli. Do tego grona należy m.in. Maria Zborowska, nauczycielka języka polskiego, która w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia pracy w NSD:

– Ta szkoła stała się moim drugim domem. Tych chłopców traktuję jak swoich synów. Jest to szkoła niezwykła. Ci chłopcy chcą tu być, nikt ich do tego nie zmusza. Uczą się i są zadowoleni z tego, że pomagamy im, w jaki sposób dobrze to robić.

Od wielu lat nauczycielem Niższego Seminarium Duchownego jest też ks. Marek Cisowski:

– Mogę powiedzieć, że też jestem jubilatem. 25 lat tak szybko minęło. Staram się kształtować tych młodych chłopców od strony muzyki.

O tym, że kadra nauczycieli jest wielką wartością szkoły mówi również Szymon Kędzierski, uczeń 4 klasy NSD:

– Mamy bardzo dobrą kadrę nauczycielską. Moim zdaniem są to wybitni pedagodzy. W tej szkole są małe klasy, więc nauczyciel może tłumaczyć też pewne rzeczy indywidualnie. Jest to bardzo pomocne.

Po uroczystej Mszy św. inaugurującej nowy rok szkolny w Niższym Seminarium Duchownym zgromadzeni udali się na akademię, podczas której – po odśpiewaniu hymnu narodowego, a także przemówieniu rektora – alumni I roku otrzymali legitymacje szkolne.

ABK

Inauguracja roku szkolnego w Niższym Seminarium Duchownym

Skip to content