W sobotę 19 listopada rozpoczął się cykl Sobotnich Wykładów Maryjnych. To nowa jasnogórska inicjatywa duszpasterska. Spotkania będą dotyczyły tematów związanych z Matką Bożą. Pierwsza konferencja zatytułowana „Maryja we wspólnocie świętych” wygłoszona została w sobotę o godz. 19.00 przez ks. prof. Marka Chmielewskiego. Spotkanie w Kaplicy Różańcowej prowadziła Aleksandra Mieczyńska, zastępca dyrektora Katolickiego Radia Fiat.

O szczegółach wydarzenia mówi o. Grzegorz Prus, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego:

– To jest taka inicjatywa, która jest próbą stworzenia możliwości, pogłębienia swojej wiedzy mariologicznej, maryjnej. Pogłębienia swojej pobożności maryjnej. Będziemy starali się w czasie tych kolejnych raz w miesiącu spotkań w formie wykładów prezentować ważne tematy dotyczące Matki Bożej. Które pozwolą nam znaleźć odpowiedzi na nasze pytania, a może też po prostu zainspirują nas już do osobistych poszukiwań, a także pomogą nam bardziej poznawać Matkę Bożą i Ją kochać.

Ks. prof. Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odniósł się na początku wykładu o kontekście i aktualności tematu jakim jest „Maryja we wspólnocie świętych:

– Wydaje mi się, że zaproponowany temat przez organizatorów jest bardzo na miejscu i wskazałbym na trzy konteksty, które uzasadniają słuszność wyboru tego tematu. Ten kontekst bezpośredni to to miejsce, ma którym się znajdujemy na Jasnej Górze, którą Jan Paweł II nazwał Sanktuarium Narodu Konfesjonałem i Ołtarzem. To jest miejsce które promieniuje świętością. Kontekst bliższy to obecny czas, ta listopadowa zaduma nad własnym przemijaniem, nad naszymi zmarłymi, którzy poprzedzili nas do wieczności.

– Mówimy, że Maryja jest świętą, jest najświętszą, tak Ją nazywamy w litanii – tłumaczył ks. prof. Marek Chmielewski:

– Musimy ustawić właściwy porządek rzeczy. Po pierwsze należy przypomnieć, że to Bóg jest źródłem wszelkiej świętości. Ilekroć uczestniczymy we Mszy św. to słyszymy w drugiej i trzeciej modlitwie Eucharystycznej tę bardzo fundamentalną prawdę, że Bóg jest zawsze święty. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. O tym nie możemy zapominać ilekroć mówimy o świętości Maryi. Ona bowiem jest tą Ikoną Boga świętego, jest świętość jest uczestnictwem świętości Boga.

Kolejny wykład rozpocznie się 17 grudnia w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze, a tematem przewodnim konferencji będzie „Maryja, a nasze życie duchowe”.

Skip to content