W siedzibie Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przy ul. Staszica 14 odbyło się spotkanie dla zainteresowanych wolontariatem. Młodzież słuchała o komunikacji społecznej i realizacji misji Caritas poprzez różnorodne działania.

Więcej na temat inicjatywy mówi prowadząca spotkanie – Sofia Miezientseva z częstochowskiej Caritas:

– Chcemy pokazać to, jak powinna wyglądać komunikacja pomiędzy wolontariuszami, a osobami, którym Caritas pomaga. Chcemy też pokazać, jak powinny wyglądać relacje pomiędzy samymi wolontariuszami. To spotkanie ma też na celu integrację. Oczywiście także się uczymy.

Stały wolontariusz częstochowskiej Caritas może zaangażować się w posługę akcyjną (np. podczas różnych zbiórek), czy też posługę stałą (m.in. w schronisku, kuchni lub też poprzez uczestnictwo w patrolach streetrworkera). Jedną z osób należących do sztabu wolontariuszy jest Oliwia, która działa w częstochowskiej Caritas od roku:

– Brałam udział w różnych szkolnych akcjach. Zbierałam np. żywność w sklepach. Udzielałam się też w Centrum Kryzysowym dla uchodźców z Ukrainy. Odbierałyśmy telefony i rozdawałyśmy paczki. Zachęcam wszystkich do wolontariatu. Jest to świetne doświadczenie.

Wolontariuszem Caritas może zostać każdy – bez względu na wiek, czy pochodzenie. Ważna jest chęć zaangażowania oraz odpowiedzialność. Więcej informacji uzyskać można w siedzibie Caritas przy ul. Staszica 14.

ABK

&Spotkanie wolontariuszy Caritasnbsp;

Skip to content