Jasna Góra: kulminacja obchodów ku czci św. Pawła I Pustelnika

Na niedzielę 17 stycznia przypadła w tym roku uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika, wieńcząca tradycyjne obchody ku czci patrona Zakonu. To dla paulinów dzień świętowania wraz z wiernymi. O godz. 11.00 rozpoczęła się Suma odpustowa w bazylice jasnogórskiej, której przewodniczył abp Wacław Depo. 

Witając wszystkich zebranych o. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry, mówił:

-Jako duchowi synowie twórcy życia pustelniczego, którego idea zakłada kontemplacje Boga w samotności, pragniemy uczynić z niej fundament, treść i zasadniczy cel naszego życia. Nasz założyciel – błogosławiony Euzebiusz z Ostrzyhomia, którego jubileusz 750-lecia narodzin dla nieba powoli dobiega końca, połączył tę ideę cenobicką z wspólnotową formą życia, zbierając naddunajskich pustelników w zakon.

W wygłoszonej homilii abp Wacław Depo zaznaczał:

-Potwierdzamy za św. Pawłem Pierwszym Pustelnikiem, że tylko Bóg może dać człowiekowi to, co przekracza granice ludzkich możliwości. Któż bowiem mógłby się spodziewać, że uciekając na pustynię przeżyje aż do 113 lat? A czy jest to możliwe poza Bogiem, który jest źródłem i życia i każdego powołania, i obdarowania łaską?

Metropolita Częstochowski apelował o wypraszanie darów Ducha Świętego dla paulińskiego zakonu:

-Dziś odwołujemy się do szczególnego orędownictwa św. Pawła z Teb i bł. Euzebiusza, prosząc i dla tej wspólnoty, którą tutaj doświadczamy, o ufną wiarę w Opatrzność Bożą, która z miłosną troska prowadzi losy ludzi i narodów. A ojcom i braciom paulinom wypraszajmy dary Ducha Świętego, który jest w nas, i którego mamy od Boga na świadectwo wobec ludzi.

Na zakończenie Mszy św. Metropolita Częstochowski udzielił błogosławieństwa relikwiami św. Pawła I Pustelnika.

Podczas Mszy śpiewała Schola Liturgiczna “Domine Jesu” pod dyrekcją ks. Mateusza Ociepki, działająca przy kościele św. Zygmunta w Częstochowie.

Całość homilii abp. Wacława Depo znaleźć można TUTAJ.

JS

Skip to content