Jasna Góra: „Wolność i jej zagrożenia” tematem kolejnego spotkania „W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego”

Kard. Stefan Wyszyński/fot.prymaswyszynski.pl

„Wolność i jej zagrożenia” będą tematem kolejnego spotkania „W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego”. Wśród gości historyk, prof. Andrzej Nowak. W tym cyklu rozważania dotyczą Milenijnego Aktu Oddania Narodu Polskiego Matce Bożej z 3 maja 1966 roku. Rozważania związane z posługą i duchowością kard. Stefana Wyszyńskiego odbędą się na Jasnej Górze, 27 kwietnia.

Gośćmi spotkania będą: prof. Andrzej Nowak, publicysta, historyk, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Beata Mackiewicz, redaktor tekstów Prymasa Wyszyńskiego i dyrektor wydawnictwa Soli Deo.

– Wolność to zagadnienie kluczowe, które wiąże się z tym aktem – zauważa o. Grzegorz Prus, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego, który jest jednym z organizatorów spotkania. Podkreśla: – można powiedzieć, że kontekst naszego życia wymagał takiego aktu, bo skoro w Polsce wolności nie było, kraj był zniewolony przez system komunistyczny, to oddanie się w niewolę Maryi, było odpowiedzią na tę sytuację, by w Jej ramionach poczuć się wolnymi i zabezpieczyć się na przyszłość.

O. Prus przypomina, że Akt Oddania w Macierzyńską Niewolę Maryi, Matce Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego był niejako uwieńczeniem uroczystych obchodów milenium chrztu Polski, do których Prymas Wyszyński przywiązywał wielką wagę podkreślając, że przez chrzest „weszliśmy do rodziny chrześcijańskiej świadomi naszych obowiązków w tej rodzinie, zwłaszcza odpowiedzialności za naród i Kościół w Polsce i w świecie”.

– Dzięki wydarzeniu w państwie Mieszka sprzed 1055 lat ludzie na tej ziemi mogli wejść w przestrzeń dzieci Bożych oddychających wolnością, którą może dać tylko Bóg. I to jest wielka wartość, którą musimy dziś na nowo odkrywać i ją doceniać – podkreśla dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego.

Jak dodaje paulin, spotkanie będzie nie tylko rozważaniem historycznym o akcie z 1966 roku, ale będzie również próbą zauważenia aktualności tego przesłania w kontekście dzisiejszych zagrożeń wolności. – Choć żyjemy w wolnym kraju, zagrożenia naszej wolności wciąż są, widoczne szczególnie w obszarze systemu wartości, moralności – zauważa o. Prus.

W czasie spotkania mowa będzie także o wolności w odniesieniu do dziejów polskiego Narodu, bo jak mówił Prymas Wyszyński „Naród, który kończy jedno tysiąclecie i ma przed sobą nowe musi wspierać się na błogosławionych doświadczeniach dziejowych, czerpiąc z nich mądrość, siłę i program dla przyszłości”. Z pewnością w rozważaniach nie zabraknie również odwoływania się do roli Kościoła w zmaganiach o wolność. – Kościół nie próżnował w dziejach naszego narodu. Wystarczy wziąć do ręki uczciwie, rzetelnie i w prawdzie przedstawione dzieje tego narodu, aby się o tym przekonać. Kościół pracował w narodzie, uszlachetniał, odmieniał i dźwigał go, był jego siłą, mocą i potęgą – przypominał przed obchodami Milenium kard. Stefan Wyszyński.

Czwarte w tym roku spotkanie „W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Jasnogórskiego” odbędzie się 27 kwietnia w Sali Papieskiej. Początek o godz.19.30. Transmisja w Radiu Jasna Góra i w Internecie.

Po spotkaniu tradycyjnie już jego uczestnicy wezmą udział w Apelu Jasnogórskim, który inauguruje nocne czuwanie (z 27 na 28 dzień miesiąca) w intencji beatyfikacji jednego z największych czcicieli Królowej Polski i owoców duchowych tego aktu dla Kościoła w Polsce i dla naszej Ojczyzny. O północy w dzień odejścia do Wieczności, 28 dnia miesiąca (Prymas zmarł 28 maja) odprawiana jest Msza św.

Organizatorami spotkań są: Jasnogórski Instytut Maryjny, Instytut Prymasa Wyszyńskiego i oddział w Częstochowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Aktu oddania naszego narodu w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła w Polsce i na świecie Episkopat dokonał 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze. W Akcie Milenijnym określone zostały dwa cele tego oddania: ubezpieczenie Kościoła na drugie tysiąclecie chrześcijaństwa i przekazanie nienaruszonej wiary kolejnym pokoleniom Polaków. Najlepiej można było to uczynić w dłoniach Matki Najświętszej, której opieki naród nasz nieustannie w swoich dziejach doświadczał.

Milenijny akt oddania prymas Polski Stefan kard. Wyszyński nazwał w liście dziękczynnym do papieża Pawła VI aktem konsekracji.

Oddanie narodu polskiego w macierzyńską niewolę Matce Bożej stanowiło centralny punkt obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski i jak zauważył o. Melchior, był wyraźnym opowiedzeniem się Polaków za tym, że nasza Ojczyzna ma pozostać krajem katolickim. Do Sacrum Poloniae Millennium przygotowywała Polaków Wielka Nowenna – dziewięcioletni program duszpasterski. Każdy rok nowenny miał swoje hasło, które wierni realizowali. Etap przygotowań był długi ze względu na doniosłość wydarzenia.

Do aktu oddania komentarz teologiczno-duszpasterski napisał abp Karol Wojtyła. Prymas Wyszyński w jednym z przemówień podkreślał przekonanie metropolity krakowskiego, że oddanie w macierzyńską niewolę Maryi to czyn heroiczny, który nie polega na efektownych dokonaniach, tylko na ogromie zawierzenia Matce Najświętszej.

Źródło: It/Jasna Góra

Skip to content