Jasnogórscy paulini z medalem KEP

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis”/fot. ekai.pl

Bracia i Ojcowie Paulini z Jasnej Góry otrzymali prestiżową nagrodę Komisji Episkopatu Polski. Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” przyznano im za aktywne włączenie się w inicjatywę gorliwej modlitwy na rzecz realizacji dzieła misyjnego.

Medal „Benemerenti (…) został ustanowiony w 2017 roku, w 50. rocznicę istnienia Komisji. Przyznawany jest w czterech kategoriach: za zasługi w dziele misyjnym, pomoc modlitewną i duchową, pomoc materialną i finansową misjom oraz informację medialną. Poszczególne kategorie zostały uwidocznione na awersie Medalu. Na rewersie natomiast znalazły się słowa zachęty: „Podziel się Chrystusem”. Jak mówi kustosz Jasnej Góry o. Waldemar Pastusiak – otrzymanie tak wyjątkowego wyróżnienia niezwykle cieszy:

– Jesteśmy za nie bardzo wdzięczni. Każde tego rodzaju wyróżnienie jest wspaniałą mobilizacją do jeszcze większego zaangażowania się w pracę na rzecz misji. Mobilizacją do krzewienia zaangażowania w głoszenie Ewangelii wśród młodego pokolenia. Pomagania misjonarzom w realizacji ich posługi.

Głoszenie Słowa Bożego na różnych krańcach świata paulini wspierają od lat. W Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym za realizowane dzieła modlili się m.in. podczas Apelu Jasnogórskiego:

– Kościół z zasady jest misyjny, dlatego każdy chrześcijanin zobowiązany jest do głoszenia Ewangelii. Św. Paweł przypomina – biada mi, żebym nie głosił Ewangelii. Oczywiście nie każdy z nas może wziąć czynny udział w misjach poprzez wyjazd do innego kraju. Wiemy jednak, że misje to przede wszystkim modlitwa o to, aby Słowo Boże rozchodziło się po całym świecie.

Uroczystość wręczenia medali odbyła się w stołecznym sanktuarium św. Ojca Pio na Gocławiu z udziałem m.in. bp. Jerzego Mazura – przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Misji, bp. Jana Piotrowskiego – stojącego na czele Kapituły Medalu oraz wielu misjonarzy z różnych stron świata.

Lista wszystkich laureatów dostępna tutaj. 

ABK