Jubileusz scholi liturgicznej „Domine Jesu”

W piątek 3 grudnia, w parafii św. Zygmunta w Częstochowie celebrowany był jubileusz 10-lecia Scholi Liturgicznej „Domine Jesu”, która prezentuje swój kunszt chóralny podczas najważniejszych uroczystości w całej archidiecezji. Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo.

Schola działa przy parafii św. Zygmunta i na Jasnej Górze nieprzerwanie od 10 lat. Jej opiekun, ks. Mateusz Ociepka, nie kryje radości z powodu tego, że schola przetrwała już dekadę i tak pięknie się rozwinęła:

Mamy tą ogromną radość z powodu jubileuszu, który obchodzi nasza schola. Dokładnie 10 lat temu, we wspomnienie św. Franciszka Ksawerego w parafii św. Zygmunta odbyła się nasza pierwsza próba. Nikt z nas nie spodziewał się, ten czas tak szybko zleci i że nasza posługa tak bardzo przybierze wymiar ogólnodiecezjalny. Że będziemy już nie tylko śpiewać w naszej parafii, ale że będziemy naszą posługą włączać się w wiele ważnych uroczystości w naszej diecezji czy chociażby w posługę liturgiczną na Jasnej Górze podczas Mszy św., które są transmitowane przez TVP. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, zaszczyt i dzisiaj mamy taki dzień wdzięczności wobec Pana Boga za te 10 lat.

Jubileusz 10-lecia scholi „Domine Jesu” w parafii św. Zygmunta | Fot. Radio Fiat

Abp Wacław Depo podkreślił, że piękno śpiewu liturgicznego uwzniośla naszą duszę, przez co schola Domine Jesu jest czynnikiem, który poprzez swoją posługę umacnia naszą wiarę:

W liturgii Kościoła śpiew i muzyka są czymś konstytutywnym, bo oczywiście treść naszych modlitw i psalmodii jest zawsze ważna […] i dlatego wszystko to, co się składa na liturgię – zarówno śpiewu jak i muzyki kościelnej, jest takim naszym „drugim oddechem”. Piękno tego śpiewu uwzniośla naszą duszę i tym bardziej nam pomaga trwać przy Bogu […]. Dlatego jestem bardzo wdzięczny za to dzieło, które ma – ktoś powie… zaledwie – 10 lat, ale ono jest bardzo ważnym czynnikiem, kształtującym postawy i naszą wiarę.

Jubileusz 10-lecia scholi „Domine Jesu” w parafii św. Zygmunta | Fot. Radio Fiat

W homilii abp Wacław Depo zwrócił uwagę, że kultura chrześcijańska jest obecnie atakowana przez laicką kulturę masową, która jest tak na prawdę zaprzeczeniem kultury:

Obecnie, gdy jesteśmy na co dzień świadkami napięć pomiędzy kulturą i religią chrześcijańską – czyli więzią osobistą człowieka z Bogiem – a kulturą tzw. „laicką”, czy raczej mówiąc wprost: brakiem kultury! Chociażby poprzez obsceniczność i wulgaryzmy, poprzez spektakle teatralne, które nic nie mają wspólnego z kulturą i przekazem treści. Zarówno religia jak i kultura, jeśli są poprawnie rozumiane, spotykają się w samym człowieku. I stanowią o jego godności wobec Boga i wobec drugiego człowieka.

Jubileusz 10-lecia scholi „Domine Jesu” w parafii św. Zygmunta | Fot. Radio Fiat

Metropolita częstochowski przywołał także słowa Ericha Fromma, żydowskiego filozofa i psychologa z Niemiec, który przygnieciony doświadczeniem obozu koncentracyjnego zaczął szukać odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest istnienie jakiejkolwiek ludzkiej kultury bez religii:

Przywołajmy również zdanie Ericha Fromma, psychologia: „Dlaczego tak się dzieje, że nie było kultury bez religii w przeszłości? I nie może być takiej kultury w przyszłości?” A wiecie kiedy on to napisał? Po doświadczeniu Auschwitz, gdzie dotykało się kultury śmierci – bez Boga! Bez religii! Bez odniesienia do Jego przykazań i Jego Ewangelii. Tylko przyjęcie Chrystusa jako Pana, jako źródło prawdy, piękna, miłości, łaski – gwarantuje nam uznanie naszej właściwej godności oraz dzieł kultury, którą otrzymujemy i którą sami tworzymy.

Na koniec homilii abp Wacław Depo skierował słowa do członków scholi: „Życzę Wam, żebyście wszyscy jednoczyli się w harmonii niezależnie od działań i od głosów, które z serca i z siebie wydobywacie”.

Homilia abp. Wacława Depo:

Po Eucharystii odbyło się spotkanie członków scholi oraz jej sympatyków i przyjaciół, które było okazją do wspomnień i podsumowania dotychczasowej działalności.

Jubileusz 10-lecia scholi „Domine Jesu” w parafii św. Zygmunta | Fot. Radio Fiat
Skip to content