Katecheza we wspólnotach rodzinnych

http://katecheza.archiczest.pl

Informacje Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej na temat materiałów do katechezy rodzinnej w związku ze Słowem Pasterskim Odkryć radość płynącą z wiary w trudnym czasie ojczyzny i świata.

Drodzy Rodzice,

zgodnie z zachętą zawartą w Słowie Pasterskim – Odkryć radość płynącą z wiary w trudnym czasie Ojczyzny i świata, Arcybiskup Wacław Depo Metropolita Częstochowski zachęca do podjęcia katechezy rodzinnej, we wszystkich katolickich domach, opartej na Katechizmie Kościoła Katolickiego. Warto wspomnieć, że Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej o katechizacji w naszych czasach zwrócił uwagę na to, że w pewnych sytuacjach ,,kościół domowy” pozostaje jedynym miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogą pobierać prawdziwą katechezę. Przypomniał, że ,,katecheza rodzinna wyprzedza każdą inną formę katechezy” (CT 68). Wiemy, że w zaistniałych okolicznościach związanych z pandemią w naszym kraju, podejmujecie już trud pogłębiania wiary swoich dzieci oraz własnej, uczestnicząc w każdym tygodniu w zdalnym nauczaniu religii i pomagając w przyswojeniu treści religijnych podawanych przez katechetów danej szkoły. Dodatkowo Ksiądz Arcybiskup proponuje podjęcie katechezy w gronie rodzinnym, w celu nie tylko zrozumienia prawd wiary, ale także dzielenia się nią poprzez osobiste i wspólnotowe świadectwo. Poleca, by ta forma katechezy bazowała na treściach zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Pragniemy podać informacje o materiałach – powstałych w oparciu o ten katechizm – pomocnych w ich indywidualnym przyswajaniu oraz służących ich przekazaniu w dostępny dla dzieci i młodzieży sposób.

Szczegółowe informacje oraz materiały do katechezy znajdują się na stronie Referatu Katechetycznego:

(-) Ks. dr hab. Roman Ceglarek

dyrektor Wydziału

Skip to content