Kolegium dziekanów w Wyższym Seminarium Duchownym

Cykliczne spotkania odpowiedzialnych za dekanaty kapłanów w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie to m.in. obrady, podczas których wspólnie planowane są działania na szczeblu archidiecezjalnym.

Ostatnie spotkanie miało miejsce 31 stycznia i poprzedziła je Msza św. w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo. Przywołując słowa św. Jana Pawła II, abp Depo powiedział, że „każdy stan w Kościele nie jest zamknięty sam w sobie, ale musi być otwarty i wzajemnie sobie służyć”, stąd coroczna inicjatywa spotkań.

– Tak jest również z naszym prezbiterium, które modli się razem z biskupem, ażeby być otwartym i współzależnym z całym ludem Bożym. W tym ludzie Bożym jest również wspólnota seminaryjna, która przygotowuje studyjnie i formacyjnie nowych kapłanów, którzy w przyszłości przyjmą ster odpowiedzialności za całą powierzoną im wspólnotę – mówił metropolita częstochowski.

W homilii metropolita częstochowski przypomniał zgromadzonym dziekanom, że trudne chwile życia są prawdziwą wiarą wyborów i powołań. Dodał także, że to Jezus decyduje o wyborach człowieka ku światłu, szczęściu i jego zbawieniu.

– […] Jezus nieustannie przychodzi, aby ofiarować nam siebie dla wyzwolenia z grzechów i zaradzenia potrzebom. Trzeba bowiem przyjąć, że On ogarnia całość naszego życia i całe nasze działanie, zarówno osobiste, jak i wspólnotowe. Mówi do nas dzisiaj: „idź i powiedz, co Bóg z Tobą uczynił. Głoś! Głoś radość Jego zbawienia i ocalenia wbrew wszelkim rodzajom biedy ludzkiej i cierpień” […] – głosił abp Wacław Depo.

Coroczne kolegia dziekanów organizowane w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie pozwalają nie tylko na wspólne spotkania i modlitwę, ale także dają możliwość dyskusji o aktualnych problemach, zamierzeniach oraz wyzwaniach.

– Problemów jest sporo, ponieważ trwa pandemia, jest nowa sytuacja duszpasterska. Wyzwań również mamy bardzo dużo, chociażby duszpasterstwo młodzieży, trwający synod czy sprawy ekonomiczne, które są dość trudne. Przygotowujemy się też do stulecia rocznicy powstania naszej diecezji – wyjaśnił bp Andrzej Przybylski.

Księżą dziekani są koordynatorami duszpasterstw w regionie zazwyczaj 10 parafii. To oni zarządzają pracą zgromadzeń, troszczą się o sprawy personalne oraz relacje między duchownymi. Stanowią także gremium metropolity częstochowskiego w charakterze doradczym.

BNO

>>Cała homilia abp. Wacława Depo<<

 

Skip to content