Konkurs Wiedzy Biblijnej

Konkurs Wiedzy Biblijnej/ fot. Radio Fiat, archiwum

Ukazanie wartości Pisma Świętego oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o Słowo Boże to idea XXVI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, który odbędzie się 6 maja o godz. 10.00. Z uwagi na stan epidemiczny test udostępniony zostanie w internecie.

Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. Tegoroczna edycja pt. „Uwierz w Pana Jezusa – odpowiedzieli mu – a zbawisz siebie i swój dom (Dz 16, 31)” przeznaczona jest dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych. Szczegóły przybliża ks. Tomasz Mucha z Referatu Katechetycznego w Częstochowie:

– Celem Konkursu Biblijnego jest przede wszystkim popularyzowanie Pisma Świętego. Rozbudzenie fascynacji Słowem Bożym. To również zachęcenie młodych ludzi do aktywnego włączania się w lekcje religii w szkołach.

W tym roku zakres tematyczny obejmuje wstęp, treść oraz przypisy do Księgi Dziejów Apostolskich. Nowością jest, że uczestnicy porównają swoją wiedzę tylko w jednym etapie:

– Ze względu na pandemię koronawirusa nie ma etapu szkolnego oraz rejonowego. Konkurs ograniczony jest jedynie do samego finału. Uczniowie szkół, które zostały wcześniej zgłoszone przez katechetów na początku maja otrzymają link, za pomocą którego uzyskają dostęp do testu konkursowego. Test dostępny będzie od 6 maja godz. 10.00.

Zgłoszenia do udziału w konkursie katecheci przesyłają do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu do  30. kwietnia. Dla 60. najlepszych uczniów z całego województwa przewidziane są nagrody rzeczowe. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają natomiast karty podarunkowe o stosownej wartości.

ABK