“Kontynuatorki dzieła św. Faustyny Kowalskiej” – sympozjum w Dolinie Miłosierdzia

źródło: materiały organizatora

W sobotę 10 kwietnia w częstochowskiej Dolinie Miłosierdzia, zorganizowano kolejne sympozjum. Ze względu na pandemię, przybrało ono formę wydarzenia online.

O inicjatywie Sympozjum Bożego Miłosierdzia pt. “Kontynuatorki dzieła św. Faustyny Kowalskiej” mówił ks. Mariusz Marszałek, pallotyn:

-Te sympozja są tradycją pallotyńską. Miało się ono odbyć w uroczystość Matki Bożej Ostrobramskiej. Ze względu na pandemię zostało przełożone. 

Czego możemy dowiedzieć się z wykładów?

-Znamy s. Faustynę jako apostołkę Bożego Miłosierdzia, ale pewnie nie wiemy o tym, że jej dzieło było kontynuowane po jej śmierci. Ogromne zasługi mają tutaj kobiety, jak Jadwiga Osińska, s. Helena Majewska czy Ludmiła Reszko.

Wśród prelegentów znaleźli się: s. dr Marietta Elżbieta Kruszewska ZSJM z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr Marta Czyżak z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz ks. dr Michał Damazyn, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wszystkich nauk można wysłuchać na facebookowej stronie Doliny Miłosierdzia.

JS