Fot. ekai.pl

Papież Franciszek zatwierdził dekret uznający cud za wstawiennictwem matki Elżbiety Czackiej, założycielki zgromadzenia sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża oraz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. To ostatni warunek, jaki musiał zostać spełniony, aby doszło do jej beatyfikacji.

To wielka radość dla całego zgromadzenia oraz wszystkich osób niewidomych, mówi przełożona generalna sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża, s. Judyta Olechowska z Lasek.

Ogromnie się cieszymy i dziękujemy Panu Bogu za to, że będziemy mieć błogosławioną, niewidomą matkę niewidomych. Matkę, która całym sercem i życiem służyła Bogu w ludziach. Ufała Bogu i dała Mu się prowadzić. Była posłusznym narzędziem w Jego ręku.

Siostra przełożona podkreśla, że Matka Elżbieta Czacka pragnęła służyć nie tylko niewidomym na ciele. Chciała przybliżać innym Boga tak, aby poczuli Jego miłość oraz wielkie miłosierdzie.

Powiedziała, że największe szczęście, które ma to „wzrok duszy”. Widziała Pana Boga oraz Jego interwencje w życiu. Dzisiaj jej postawa jest ogromnym przesłaniem, że człowiekowi do zachowania życia wiecznego potrzebny jest Jezus Chrystus.

Róża Maria Czacka urodziła się 22 października 1876 roku w Białej Cerkwi na terenie dzisiejszej Ukrainy. W wieku 22 lat straciła wzrok. Pogorszenie stanu zdrowia potraktowała jako wezwanie do zajęcia się osobami niewidomymi. W 1910 roku założyła w Warszawie pierwszy dom dla niewidomych dziewcząt, z którego wykształciło się Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Dostosowała też alfabet Braille’a do wymogów języka polskiego.

W 1918 roku utworzyła nowe zgromadzenie zakonne Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, którego charyzmatem jest służba niewidomym i wynagradzanie za duchową ślepotę świata. Cztery lata później rozpoczęła budowę zakładu w Laskach pod Warszawą, który umożliwiał wykształcenie niewidomym, przygotowując ich do samodzielnego życia.

W grudniu 1987 kard. Józef Glemp rozpoczął proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym. Od 2017 roku Matce Czackiej przysługiwał tytuł Czcigodnej Służebnicy Bożej.

ABK/IAR

Skip to content