Kościół będzie się modlić za ofiary przemocy seksualnej

Kościół w Polsce będzie przeżywał 4 marca Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich. Archidiecezja częstochowska również włączy się w modlitewne przeżywanie tego dnia.

O szczegółach mówi ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik częstochowskiej Kurii:

Zgodnie z decyzją i inicjatywą Konferencji Episkopatu Polski, pierwszy piątek |Wielkiego Postu (w tym roku wypada to 4 marca) będzie obchodzony już po raz szósty jako Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich. Tego dnia jako Kościół w Polsce, jako wspólnota wiernych, chcemy pokutować i modlić się za tych wszystkich, którzy dopuścili się tej strasznej zbrodni. Ten dzień jest dniem oddania tego, co oddać możemy i co jest najważniejsze – by nikt z tych osób, które przeżyły ten dramat, nie czuł się pozostawiony sam sobie. Zapraszamy, by tego szczególnego dnia Panu Bogu oddać ten czas, swoją modlitwę, pokutę, może post, właśnie w tej intencji.

W 2020 roku, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik opublikował dane, z których wynika, że w polskich więzieniach przebywa łącznie 868 więźniów skazanych prawomocnym wyrokiem za pedofilię. Wśród tych niemal 870 skazanych był jeden ksiądz i jeden zakonnik. Ks. Bakalarz zwraca uwagę, że nie należy utożsamiać problemu wykorzystywania nieletnich jedynie z Kościołem, bo jest to problem występujący we wszystkich środowiskach:

Bardzo często sprowadza się ten problem do Kościoła i ludzi Kościoła, ale przecież to problem, który dotyczy także rodzin, dotyczy szkół, dotyczy różnych środowisk. Też jako kapłani mamy często do czynienia z tym problemem chociażby w kontekście spowiedzi osób zranionych i wykorzystanych. Chcemy modlić się za te osoby, żeby wiedziały, że nie są same. Chcemy także pokutować za sprawców – którzy się tego dopuścili i tych, którzy być może zaniedbali swoje obowiązki i starania, by pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebowali.

Argument pedofilii często jest wykorzystywany do walki z Kościołem. Taka praktyka przeciw katolickim księżom była stosowana już w latach ‘30 XX wieku przez organy propagandowe III Rzeszy. Natomiast w ostatnim czasie wzmożone ataki środowisk wrogich Kościołowi z użyciem oskarżeń o pedofilię często mają związek z aferami pedofilskimi, ale w środowiskach artystycznych. Podnoszenie medialnej wrzawy przeciw duchowieństwu skutecznie odwraca uwagę opinii publicznej od pedofilii wśród artystów, prawników czy polityków.

Episkopat Polski ustanawiając pierwszy piątek Wielkiego Postu Dniem Modlitwy za grzech przemocy seksualnej wobec nieletnich chce modlić się za wszystkie ofiary i pokutować za wszystkich sprawców. Jednocześnie warto odnosić się do problemu wykorzystywania nieletnich w szerokim, ogólnospołecznym kontekście, ponieważ niewspółmierne skupianie się na duchownych i oskarżanie ich o wszystkie tego rodzaju zbrodnie powoduje, że inni sprawcy, często z pierwszych stron gazet, pozostają poza podejrzeniem i przez to bezkarni.

Skip to content