Kościół św. Marii Magdaleny w Koziegłowach będzie piękniejszy

Źródło fot. facebook.com/Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach

Kościół św. Marii Magdaleny w Koziegłowach to jedna z najstarszych i najpiękniejszych budowli pośród świątyń archidiecezji częstochowskiej. Wzniesiono ją ok. 1440 roku na miejscu wcześniej tam istniejącej drewnianej konstrukcji.

Po uporządkowaniu terenu wokół kościoła przyszedł czas na czasochłonną i kosztowną konserwację ołtarza głównego, stanowiącego główny element tego miejsca.

– W związku z tym złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie tego projektu. Pozyskaliśmy dotację w wysokości 90 tys. zł na renowację ołtarza głównego. Myślę, że to, co zamierzaliśmy, w jakimś sensie zrealizujemy, dokonując oczyszczenia, odnowienia, zabezpieczenia i przywrócenia pełnego blasku tego ołtarza, który jest wizytówką kościoła – tłumaczył proboszcz parafii ks. Robert Nemś.

Do dzisiaj w kościele Marii Magdaleny w Koziegłowach zachowało się prezbiterium, do którego w połowie XVII w. dobudowano drewnianą nawę w stylu barokowym. Ostatnie znaleziska ujawnione podczas oczyszczania terenu wokół kościoła świadczą o nieodkrytej do końca historii tego miejsca.

– Podczas prac na placu odkryto krypty pełne ludzkich kości. To spowodowało, że musiał wkroczyć konserwator zabytków, który powstrzymał nasze działania na miesiąc – dodał proboszcz parafii.

Kościół został wzniesiony w XV w. w stylu gotyckim. Niestety wielokrotne przebudowy świątyni spowodowały, że do naszych czasów nie przetrwała ona w pierwotnym kształcie. W pozyskaniu środków finansowych na konserwację ołtarza pomogła europoseł Jadwiga Wiśniewska.

BNO

Skip to content