Kościoły stacyjne w Częstochowie to inicjatywa duszpasterska arcybiskupa Wacława Depo metropolity częstochowskiego, która nawiązuje do tradycji Kościoła rzymskiego z IV w. Każdego dnia okresu Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego oraz Oktawy Wielkanocy, jeden kościół miasta Częstochowy stanie się stacją szczególnej modlitwy za Kościół częstochowski i powszechny. Abp Wacław Depo mówi o tradycji pielgrzymowania:

– Już w starożytności rozpoczęto pielgrzymowanie, dlatego że było to pielgrzymowanie do miejsc związanych ze śmiercią poszczególnych męczenników, czyli wyznawców Chrystusa. Wiemy, że te pierwsze wieki chrześcijaństwa zwłaszcza w tym Imperium Rzymskim i całym centrum Rzymu wcale nie były łatwe. Dopiero edykt mediolański z IV wieku on uczynił religię jako pewną propozycje, jako pewną drogę dla ludzi, a nie kolejne zniewolenie czy to polityczne, społeczne czy nawet religijne. Chrześcijaństwo polega na osobistym spotkaniu się z Jezusem i określeniu się czy idę za Nim, Jego drogą i przyjmuje Jego program czy obok Niego czy przeciw Niemu.

Kościoły stacyjne są dobrą okazją do duchowego przygotowania się do Świąt Wielkanocnych. O kolejnym roku wielkopostnego pielgrzymowania mówi abp Wacław Depo:

– Nawiązanie do tej tradycji rzymskiej, które rozpoczynamy w kolejnym roku naszego pielgrzymowania poprzez kościoły częstochowskie, ona niech się wpisuję w nasze miasto. W książce, bardzo pięknej od strony treści i od strony ilustracji, wiadomości historycznej, prof. Hanny Suchockiej, mówiącej właśnie o kościołach stacyjnych w Rzymie, które ona nawiedzała i nadal nawiedza z grupą swoich przyjaciół i z osobami duchownymi, spotykamy takie bardzo paralelne porównanie, że miasto Rzym jest miastem starożytnym i pięknym, ale jest i również miastem świętym. Weźmy od razu pod uwagę tą drugą stronę medalu mianowicie, że jest to miasto pełne profanum. Dlatego przez serce człowieka przechodzi ta granica pomiędzy prawdą a kłamstwem, pomiędzy wolnością a zniewoleniem, czyli po prostu grzechem. Kościoły stacyjne są dla nas taką szansą, żeby się odnowić na duchu.

Ks. Adam Polak, kierownik Referatu Duszpasterstwa Młodzieżowego i Akademickiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie mówi o historii sprawowania liturgii w kościołach stacyjnych:

– Ojciec Święty sprawował liturgię nie w jednym kościele w okresie Wielkiego Postu, ale sprawował go każdego dnia w innym kościele. Kościół był przypisany do poszczególnych dni Wielkiego Postu. Liturgia rozpoczynała się zawsze od wieków w Bazylice św. Sabiny na Awentynie w Środę Popielcową, a później w kolejne dni papież sprawował liturgię stacyjną czyli liturgię z procesją pokutną w poszczególnych kościołach miasta Rzymu. W 1959 roku papież Jan XXIII wrócił tę piękną starożytną tradycję dla Rzymu. W latach 90 Kongregacja Kultu Bożego i Penitencjaria Apostolska pozwoliła na ustanowienie kościołów stacyjnych przez biskupów diecezjalnych w poszczególnych diecezjach i miastach.

Abp Wacław Depo zaprasza parafian Archidiecezji Częstochowskiej do pielgrzymowania i odwiedzania kolejnych kościołów stacyjnych. Lista kościołów stacyjnych jest dostępna na stronie Archidiecezji Częstochowskiej archiczest.pl oraz na stronie Radia Fiat.

Foto źródło: archiczest.pl

 

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content