Kromka Chleba…

foto

Przed nami kolejna edycja akcji „Kromka Chleba” organizowanej przez Caritas. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem głodu i niedożywienia zwłaszcza wśród dzieci. Inicjatywa ma również uczulić na kwestię marnowania żywności. „W jednaj z małych szkół w naszej diecezji odbywa się w tym tygodniu właśnie ta akcja, gdzie dzieci biorą udział w zajęciach w piekarni, mogą przyjrzeć się jak chleb się piecze. Najpierw pojechali do młyna, później piekarnia, a następnie dzielenie się tym chlebem w szkole. I też parafia w Poczesnej, gdzie w najbliższą niedzielę po każdej Mszy św. każdy będzie mógł wziąć tę przysłowiową kromkę chleba ze sobą do domu, ze świadectwem miłości i podzielenia się z innymi dobrem. W tedy też są zbierane pieniądze do puszek, które później są przeznaczone na dożywianie osób w placówkach prowadzonych przez Caritas” – mówi zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ks. Paweł Dzierzkowski. Z przeprowadzonych badań wynika, że niezjedzoną, przeterminowaną lub kupioną w nadmiarze żywność wyrzuca ok. 35 procent Polaków, co stanowi blisko 9 ton żywności w ciągu roku! Pieniądze ze zbiórek pozyskane podczas akcji, zasilą także fundusz systematycznej pomocy najuboższym w naszej archidiecezji i szereg innych projektów realizowanych przez Caritas.

MT
foto. www.caritas.czest.pl

Skip to content