Ks. Aleksander Ziejewski nowym konfratrem zakonu Paulinów

Ks. Andrzej Ziejewski, nowy konfrater zakonu Paulinów

Do paulińskiej konfraterni został włączony ks. Aleksander Ziejewski, dziekan, proboszcz parafii przy bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. 15 lutego uroczystości w kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył bp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński.

Obecny na uroczystości generał zakonu Paulinów, o. Arnold Chrapkowski, wyjaśnił czym jest konfraternia paulińska:

-To prywatne stowarzyszenie wiernych z różnych stanów, którzy włączają się w nasze działania. Konfratrzy uczestniczą w dobrach duchowych zakonu. Każdego dnia modlimy się za nich, za życia o boże błogosławieństwo, jak i po ich śmierci, o boże miłosierdzie i wieczne szczęście z Jezusem zmartwychwstałym.

O. Chrapkowski wyjawił także, czym ks. Ziejewski zasłużył na miano paulińskiego konfratra:

-Konfraternia jest związana z rozwojem i propagowaniem kultu Matki Bożej. Ks. Ziejewski znany jest z bycia gorliwym krzewicielem tego kultu. Przyczynił się do koronacji obrazu Matki Boskiej Zwycięskiej w Szczecinie. To dla nas bardzo duży znak gorliwości duszpasterskiej. To bardzo zasłużona osoba, która mocno wpisała się w historię archidiecezji szczecińskiej.

Czym dla ks. Aleksandra Ziejewskiego jest włączenie do tej szczególnej wspólnoty?

-To ogromne wyróżnienie i zwieńczenie mojej miłości do Matki Bożej. Chciałbym dziś mocno przytulić się do niej, żeby tak jak dotychczas prowadziła mnie prostymi drogami do Jezusa.

Konfraternia paulińska, jako nieformalne stowarzyszenie sięga swymi początkami połowy XIV wieku. Dzięki temu połączeniu z różnymi osobami duchownymi i świeckimi, paulini mogą lepiej wypełniać zadania powierzone im w Kościele. Konfratrzy stają się współuczestnikami duchowego życia Zakonu zarówno za życia jak i po śmierci.

Jakub Szewczyk