We wtorek, 21 grudnia br. Kapituła konkursowa wyłoniła laureatów konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce.
Jednym z laureatów konkursu został ks. Michał Widera, wikariusz parafii w Rząśni, któremu przyznano III miejsce w kategorii rozpraw doktorskich za pracę pt. „Dzieje Kościoła katolickiego w powiecie wieluńskim (1918-1939)”.
Celem konkursu jest promocja wysokiej jakości prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich poprzez wyróżnienie i nagrodzenie ich autorów. Konkurs miał służyć także popularyzacji tematyki dziejów obozu narodowego i katolicyzmu społecznego w środowisku naukowym.
Konkurs skierowany był do absolwentów dyscyplin humanistycznych, takich jak historia, historia sztuki, politologia, teologia, filozofia czy socjologia. Uczestnikami konkursu mogli być autorzy prac magisterskich i rozpraw doktorskich, które zostały obronione w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 15 października 2020 do 15 listopada 2021 r.
Tematyka prac powinna być związana z dziejami ruchu narodowego oraz katolicyzmu społecznego w Polsce. Prace były oceniane pod kątem ich innowacyjności, konstrukcji, precyzyjności w określeniu problemu badawczego, a także charakterystyki doboru i wykorzystania źródeł. Istotnym elementem oceny był także potencjał pracy do jej ewentualnej publikacji.
Konkurs Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego na prace magisterskie i rozprawy doktorskie realizowany jest dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

źródło: www.idnm.pl

Skip to content