Katolicki Ruch Dobroczynny Betel istnieje już ponad 30 lat. Towarzyszy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w ich trudnej codziennej drodze. W niedzielę 13 lutego na trenie całej archidiecezji częstochowskiej prowadzona była zbiórka pieniędzy na rzecz podopiecznych organizacji.

To już kolejna edycja odbywającej się dziś kwesty. Szczegóły tej idei przybliża ks. Jacek Marciniec – duszpasterz ruchu:

-Cieszę się, że kolejny raz dzięki zgodzie abp Wacława Depo w naszej archidiecezji może odbywać się kolejna kwesta. To bardzo ważne, abyśmy mogli poczuć, że jesteśmy razem, że niepełnosprawni mogą liczyć na osoby zdrowsze, bardziej majętne. Ci, którzy spotykają naszych niepełnosprawnych na ulicy wiedzą, że z ich strony mogą liczyć na ich modlitwę, życzliwość na serce. To nie jest tylko tak, że słaby potrzebuje silnego. Ci którzy mają bardziej udane życie w oczach świata, potrzebują widzieć, że ktoś obok cierpi i potrzebuje pomocy. To dla nich swojego rodzaju znak. Wtedy rodzi się też serce do dzielenia, które jest tak naprawdę dawaniem. To nie tylko jałmużna, ale również radosne spotkanie i wspólne dążenie do królestwa Bożego.

Działalność ruchu Betel to nie tylko dzisiejsza zbiórka, funkcjonuje on niosąc pomoc potrzebującym każdego dnia. Do tego potrzebna jest nieoceniona pomoc wolontariuszy:

-Przed laty więcej osób włączało się w działanie i przygotowywanie kwesty. Zachęcamy do zaangażowania się w towarzyszenie osobom niepełnosprawnym. To piękna przygoda, kiedy możemy organizować im czas w świetlicy, odwiedzać ich lub tak jak dzisiaj pomagać stojąc z puszką. To wspólne budowanie dobra.

Betel został założony w Polsce w 1990 roku przez Andrzeja Kalinowskiego. Organizacja opiera się na zasadach wolontariatu, a jej główne działania to opieka nad osobami niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie, chorymi, starszymi, dziećmi i młodzieżą z terenów wiejskich i najuboższych, a także pomoc ludziom z krajów biednych. Organizacja opiera na nauce Kościoła katolickiego, jednocześnie zachowując ekumeniczny i międzyreligijny charakter.

 

Skip to content