Mali Bracia Baranka mają swój Mały Klasztor w Choroniu

Poświęcenie Małego Klasztoru Małych Braci Baranka w Choroniu fot. Radio Fiat

W Choroniu, niewielkiej miejscowości na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, żyją siostry i bracia ze Wspólnoty Baranka. 19 czerwca miało miejsce poświęcenie ich nowego, pierwszego w Polsce, męskiego klasztoru, nazwanego “Światłość Najświętszego Oblicza”. Uroczystej Eucharystii przewodniczył abp Wacław Depo. Metropolita Częstochowski pobłogosławił także przyklasztorną kaplicę, wszystkie inne pomieszczenia klasztoru oraz studnię.

Wspólnota Baranka została założona we Francji, przez małą siostrę Marię, w 1981 roku. Dziś gromadzi ponad 160 małych sióstr i około 30 małych braci. Mają oni ten sam charyzmat, jednak ich życie domowe jest całkowicie oddzielne. Jak mówiła mała siostra Albane, ich podstawowym zajęciem jest modlitwa i kontemplacja:

-To jest nasza pierwsza praca, wpatrywanie się w Pana i słuchanie Jego Słowa.

W homilii Metropolita Częstochowski zwrócił uwagę m.in. na przesłanie zawarte w Ewangelii według św. Mateusza:

-Jezus mówi: Nikt nie może dwóm panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Widzimy więc, że kompromis właściwy ludzkim zachowaniom, zwłaszcza teraz, tak szczególnie występujący w świecie w okresach przedwyborczych, obcy jest relacjom z Chrystusem. Nie ma kompromisu w prawdzie. Prawda ma swoje źródło w Bogu, dlatego trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi i ich obietnic. Jesteśmy wezwani do pracy z Bogiem na wzór Maryi. 

O tym, co dla archidiecezji częstochowskiej znaczy obecność Wspólnoty Małego Baranka mówił, zaprzyjaźniony z małymi siostrami i braćmi, ks. prał. Marian Duda:

-Każda wspólnota życia konsekrowanego jest rezerwuarem modlitwy dla wszystkich, którzy zmagają się z trudnościami. Wspólnota Baranka Modli się cały czas, dniami i nocami. Dlatego to miejsce ma ogromne znaczenie dla archidiecezji. Znaczenie duchowe, bo żyjemy nie tylko materią, ale duchem, a więc siłami, które pochodzą od Boga.

Do Wspólnoty małych braci i sióstr przynależą również osoby świeckie, zarówno niezamężne, jak i żyjące w rodzinach, młodzież i dzieci, a także księża diecezjalni. Stanowią oni tzw. “Rodzinę Baranka”.

Całej homilii abp Wacława Depo wygłoszonej w Choroniu można wysłuchać TUTAJ.

JS