Matko Kościoła, módl się za nami

Święto NMP Matki Kościoła/fot. ekai.pl

Dzień po uroczystości Zesłania Ducha Świętego Kościół przypomina o szczególnym wydarzeniu. W czasie Soboru Watykańskiego II, 21 listopada 1964 roku, papież Paweł VI ogłosił Najświętszą Maryję Pannę „Matką Kościoła”. Od tej pory wszyscy chrześcijanie jeszcze bardziej kultywują cześć Bożej Rodzicielki, uznając ten fakt za naukę autorytatywną i teologicznie pewną. O szczególnym momencie wywyższenia Maryi pamiętamy przede wszystkim 24 maja, podczas święta NMP Matki Kościoła.

– Ta Uroczystość to święto Oblubienicy Ducha Świętego – mówi abp senior Stanisław Nowak:

– To bardzo ważne i piękne, że Duch Święty jest Oblubieńczy wobec Maryi. W słowie Oblubieniec/Oblubienica zawierają się: miłość, wielkość, czułość oraz świętość. Matka Boża, Oblubienica Ducha Świętego pomaga nam każdego dnia. Pamiętajmy o tym i prośmy Ją o błogosławieństwo.

O to, by nauka o Matce Najświętszej została włączona do Konstytucji Dogmatycznej, zabiegali również polscy biskupi. Za włączeniem dokumentu maryjnego do soborowego tekstu o Kościele opowiedział się m.in. prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński. Celem modlitewnego aktu oddania Maryi było wyproszenie zjednoczenia chrześcijan i zachowania pokoju na świecie. Jak mówi ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej – Wyjątkowy tytuł nadany Matce Bożej można rozumieć, jako streszczenie Jej życia:

– Matka Boża dała ciało Chrystusowi, który zapoczątkował Kościół. Była przy Nim podczas wszystkich dni Jego działalności na ziemi, a także podczas męki i śmierci. Prawdopodobnie była też jedną z pierwszych świadków Zmartwychwstania. Razem z apostołami oczekiwała na przyjście Ducha Świętego. Była z rodzącym się Kościołem, stąd widzimy w Niej Matkę Kościoła.

Do polskiego kalendarza liturgicznego Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła zostało wprowadzone 4 maja 1971 roku przez Konferencję Episkopatu Polski za zgodą papieża Pawła VI.

ABK

Skip to content