Uczniowie Katolickiego Liceum SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej, którzy w tym roku przystąpili do egzaminu maturalnego odebrali w poniedziałek 30 maja świadectwa ukończenia szkoły. Uroczystości, po których maturzyści rozpoczęli „najdłuższe wakacje w życiu” odbyły się na Jasnej Górze. Rozpoczęto je Mszą św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, po której nastąpiła gala rozdania świadectw i nagród.

Maturzyści Liceum SPSK czekają teraz już tylko na świadectwa maturalne. Czas najdłuższych wakacji w życiu spędzą przygotowując się do studiów. Abp Wacław Depo podkreślił jak ważna jest wdzięczność Bogu za dobre przygotowanie do dalszej drogi oraz dawanie świadectwa katolickiego wychowania poprzez praktykowany styl życia:

Wdzięczność jest bardzo ważna, jako zadanie chrześcijanina […] Ta młodzież kończąc dzisiaj swoje etapy szkolnego przygotowania do życia wkracza w następne – ta droga się nie kończy. Dlatego wyrażamy wdzięczność wobec Boga za wskazane drogi realizacji swoich powołań, jak i wypraszamy dla nich potrzebne dary Ducha Świętego, dla nowych decyzji ale też dla świadectwa życia prawdziwie chrześcijańskiego.

Katolickie Liceum im. Matki Bożej Jasnogórskiej funkcjonuje pod opieką Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Grzegorz Nawrocki, dyrektor szkoły nie ukrywa, że ceremonia rozdania świadectw na Jasnej Górze jest dla szkoły wielkim zaszczytem:

Jest to dla nas olbrzymi zaszczyt. Jest to chyba jedyna szkoła, która może rozdać świadectwa swoim absolwentom na Jasnej Górze. Ale nie jest to przypadek. Szkoła nosi wezwanie Matki Bożej Jasnogórskiej i cała formacja, obrzędowość, dbałość o duchowość wiąże się z kultem maryjnym. Jest to dla nas bardzo ważne.

Fot. Radio Fiat

Podczas homilii Abp Wacław Depo kierując słowa do młodzieży zwrócił uwagę na to, że coraz częściej młodzi ludzie rezygnują z przystąpienia do sakramentu bierzmowania. Podkreślił on, że decyzja ta, zwykle argumentowana rozumem, nie do końca wynika z rozumu, mądrości czy dojrzałości:

Słyszymy dzisiaj o rzeczywistości obecnej w naszej Ojczyźnie, kiedy grupy młodych ludzi rezygnują z drogi i przygotowania się do sakramentu bierzmowania. Czy to jest objaw dojrzałości? Nawet tej ludzkiej, kiedy nie stawia się pytań „kto mi może pomóc na drodze zdobywania mądrości”? A przecież dar rozumu i mądrości jest pierwszym darem, który biskup wyprasza nad ludźmi młodymi.

Metropolita Częstochowski przypomniał także słowa amerykańskiego arcybiskupa Charlesa Chaput’a mówiące, że dojrzałość w wierze wcale nie polega na samodzielnym kształtowaniu swojej duchowości wedle własnego uznania:

„Katolicy, którzy podważają zaufanie do nauczania Kościoła popełniają poważny grzech przeciwko sakramentowi własnego chrztu. […] Wybujały indywidualizm w dziedzinie duchowej wyraża się tym, że człowiek sam chce lepić swoją duchowość na własną miarę. […] Istotą dojrzałości w wierze nie jest „przykrojenie Chrystusa do swojej miary ale „przykrojenie” siebie do miary Chrystusa”.

Po Mszy św. uczestnicy przeszli do Sali Papieskiej, gdzie abp Wacław Depo i Maria Chodkiewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, rozdali maturzystom świadectwa ukończenia szkoły oraz wręczyli wyróżnienia i nagrody. Liceum SPSK w Częstochowie istnieje od 1990 roku. Wezwanie Matki Bożej Jasnogórskiej nadał szkole śp. abp Stanisław Nowak.

Skip to content