Młodzież i przyszłość narodu – tematem kolejnego spotkania przed beatyfikacją kard. Wyszyńskiego

 

Kolejne spotkanie z cyklu “W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Jasnogórskiego, wokół Milenijnego Aktu Oddania Narodu Polskiego Matce Bożej” fot. Radio Fiat

Za nami kolejne spotkanie z cyklu “W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Jasnogórskiego, wokół Milenijnego Aktu Oddania Narodu Polskiego Matce Bożej”. Tym razem, 27 marca, poruszane tematy skupiły się wokół odpowiedzialności za przyszłość narodu. Mowa była o tym, w jaki sposób nienaruszony skarb wiary powinien zostać przekazany nadchodzącym polskim pokoleniom.

Gośćmi spotkania  byli: Michalina Janowska, dyrektor Instytutu Prymasowskiego, nauczyciel z wieloletnim stażem, małżeństwo Renata i Robert Jaczyńscy, pedagodzy i rodzice trójki dzieci, oraz paulin o. Michał Legan, wykładowca akademicki.

Michalina Jankowska zwróciła uwagę, że Prymas Wyszyński był nauczycielem wolności dla młodych nie tylko z tzw. pokolenia milenijnego:

-Podkreślał, że tą największą wartością człowieka jest ta godność dziecka bożego i godność, którą Pan Bóg obdarowuje. Bez względu na to, jaką mamy sytuację polityczno-społeczną, jesteśmy dziećmi Bożymi i ludźmi wolnymi. My decydujemy jacy chcemy być. Nie kto inny.

Dyrektor Instytutu Prymasowskiego podkreśliła także aktualność zachęty kard. Wyszyńskiego do stawania się „aktywnymi uczestnikami życia” a nie tylko biernymi obserwatorami:

-Pierwszy jest ten szacunek dla tradycji, z której wyszliśmy. On pokazuje jacy jesteśmy, jaki mamy kod kulturowy. Później dawanie pełni siebie i swoich zdolności. Dawanie kapitału w przyszłe pokolenia. To, jacy jesteśmy teraz, wpływa na to jakie będzie społeczeństwo.

O. Grzegorz Prus, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego zauważył wcześniej, że ks. Prymas miał bardzo szerokie spojrzenie duszpasterskie, i dlatego ważne miejsce w jego sercu zajmowała młodzież. Przywołał jego znamienne słowa wypowiedziane do młodych:

-Młode pokolenie Polski idzie w czasy niewątpliwie trudne. Kiedyś mnie zabraknie, ale Wy to sobie przypomnicie! I od was zażądają wielkich ofiar, potężnej wiary, gorącej miłości, a po niejednej klęsce – nadziei na sprawiedliwego Boga. Musicie być wtedy mężni. W takich momentach pomocą wam będzie doświadczenie, które Naród zdobył w ciągu minionych dziejów.

Zdaniem o. Prusa, te słowa Prymasa Wyszyńskiego w wyjątkowy sposób odnoszą się do dzisiejszych czasów, bo i dziś, podobnie jak w czasach komunistycznych, młodzi wiele muszą „płacić” za wyznawanie wiary w Chrystusa.

Organizatorami spotkań są: Jasnogórski Instytut Maryjny, Instytut Prymasa Wyszyńskiego i oddział w Częstochowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

JS/RJG

Skip to content