Modlitwa, praca i cisza – charyzmaty św. Józefa

– Mniej gadajcie, a stwarzajcie miłość i bezpieczeństwo swoim przyszłym żonom i dzieciom – takimi słowami bp Antonii Długosz zwrócił się do męskiej części wiernych podczas uroczystej Mszy św. w kościele św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Makowiskach.

Właśnie to miejsce było kolejną z archidiecezjalnych stacji ustanowionych w ramach Roku Świętego Józefa. Jego postawa zdaniem bp. seniora stanowi wzór dla obecnych i przyszłych założycieli rodzin.

– W szczególny sposób staramy się przypomnieć ludziom o roli św. Józefa w historii zbawienia, a szczególnie o tym, w jaki sposób dzisiaj mężczyźni i ojcowie rodzin mogą naśladować przepiękny charyzmat człowieka, który przez prawie 30 lat troszczył się o pana Jezusa, przygotowując go do wielkiej misji Zbawiciela i Odkupiciela. Chcę proponować młodzieży męskiej, a także obecnym i przyszłym ojcom, żeby starali się wpatrywać w postawy św. Józefa, który nic nie mówi, ale stwarza bezpieczeństwo i miłość w Rodzinie Nazaretańskiej – mówił biskup.

Podczas Mszy św. bp Antoni Długosz wygłosił homilię, skierowaną głównie do parafialnej młodzieży, która otrzymała tego dnia sakrament bierzmowania. W kazaniu duchowny mówił m.in. o trzech charyzmatach, jakie były pielęgnowane przez św. Józefa w Rodzinie Nazaretańskiej.

– […] Pierwszy charyzmat to modlitwa, drugi – solidna praca, a trzeci to cisza, by słyszeć głos Pana Boga. Jakże piękną postawę zachowuje św. Józef. Ewangelie nie podają ani jednego słowa, które wypowiedziałby w swoim życiu, chociaż na pewno często rozmawiał z Matką Bożą i Jezusem. Ewangelia chce nam powiedzieć, że mężczyzna i ojciec ma pamiętać o jednym: mniej mówić, a za to stwarzać bezpieczeństwo i miłość w swojej rodzinie. Tu zwracam się do wszystkich mężczyzn – nie bądźcie gadułami i okazujcie miłość do żony i dzieci. Róbcie to solidną pracą, modlitwą, czyli więzią z Bogiem, a także stwarzaniem bezpieczeństwa […] – głosił bp Długosz.

Sakrament bierzmowania przyjęło 28 osób, przygotowując się do niego przez trzy lata. Stało się to w szczególnym miejscu, ponieważ obecność św. Józefa w tej parafii trwa już bardzo długo.

– Od kilkuset lat jest patronem tego kościoła i parafii. Od 300 lat jego obraz jest w głównym ołtarzu, przed którym kolejne pokolenia parafian uzyskują łaski, o czym świadczą liczne wota. W tym roku pragniemy podkreślić blisko św. Józefa z naszą parafią, chociażby przez odtworzenie Bractwa św. Józefa, które zostało tutaj założone prawie 300 lat temu. Są kandydaci, z pewnością będzie to jedna z form stanowych pracy duszpasterskiej nad młodzieżą i ojcami rodzin – powiedział ks. Andrzej Chrzanowski, proboszcz parafii.

„Rok Świętego Józefa” zainaugurował Ojciec Święty Franciszek Listem Apostolskim „Patris Corde”. Trwa on od 8 grudnia ubiegłego roku przez kolejne 365 dni. W odpowiedzi na zaproszenie papieża metropolita częstochowski abp Wacław Depo ustanowił w archidiecezji częstochowskiej kościoły stacyjne Roku Świętego Józefa, w których 19 dnia każdego miesiąca sprawowane są nabożeństwa z udziałem wiernych w kościołach i parafiach pod wezwaniem tego świętego.

BNO

>>Cała homilia bp. Antoniego Długosza<<

Skip to content