Ks. Marek Cisowski, wykładowca muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, napisał Mszę św. “in honorem” Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Muzykę w wykonaniu Towarzystwa Śpiewaczego Una Cantamus będzie można usłyszeć 7 maja w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Muzykę do Mszy św. ks. Marek Cisowski zaczął pisać kilka miesięcy temu. Komponował z myślą o kardynale Wyszyńskim. Jak tłumaczy – Sługa Boży był wyjątkową osobą, a pamięć o nim nie powinna zostać jedynie w sercu. Stąd też myśl, aby wspomnienie umieścić w muzyce.

– Jestem Mu bardzo wdzięczny za duchowe prowadzenie przez całe życie kleryckie i kapłańskie. Poprosiłem o pierwsze wykonanie tego utworu w trakcie pielgrzymki księży naszej Archidiecezji do Katedry św. św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Jest to Msza, czyli forma muzyczna. Nie jest długa, aby można było wykonać ją podczas Eucharystii – nie w formie koncertu, ale liturgicznej.

Utwory wykonają członkowie Towarzystwa Śpiewaczego Una Cantamus. Jak mówi Artur Backiel dyrygent oraz dyrektor artystyczny Towarzystwa – prośba ks. Cisowskiego o zaśpiewanie Mszy św. jest wyróżnieniem oraz wyzwaniem.

– Bardzo chętnie śpiewamy muzykę dawną, ale również współczesnych kompozytorów. Piszą muzykę, nie umniejszając swoim wielkim poprzednikom. W przypadku muzyki ks. prof. Marka Cisowskiego mamy typową formę Mszy krótkiej, składającej się z fragmentów Kyrie, Gloria, Sanctus i Agnus Dei.

Towarzystwo Śpiewaczego Una Cantamus zrzesza osoby z trzech chórów: „Sonus Innumerabiles”, „Silva Cantorum”, Chóru Liturgicznego św. Klemensa oraz wszystkich miłośników muzyki chóralnej. W ramach swojej działalności Towarzystwo prowadzi warsztaty chóralne weekendowe na terenie Warszawy i okolic, a także wakacyjne w Polsce i za granicą. Organizuje też koncerty i festiwale muzyki sakralnej. Na co dzień Towarzystwo działa we współpracy z Parafią św. Klemensa Hofbauera Ojców Redemptorystów.

ABK

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content