Wspaniały Pasterz, dobry i mądry człowiek, dar dla diecezji częstochowskiej – takie wspomnienie posługi bp. Zdzisława Golińskiego pozostało w sercach wielu wiernych. 6 lipca mija 58 lat od jego nagłej i tragicznej śmierci. W intencji kapłana, który postawą swojego życia wypełniał wolę Bożą z gorliwością i pokorą, odprawiona zostanie uroczysta Msza św. Początek modlitwy 6 lipca o godz. 18.00 w częstochowskiej Archikatedrze Świętej Rodziny.

Eucharystii przewodniczyć będzie bp Andrzej Przybylski. Jak tłumaczy, bp Zdzisław Goliński był szczególną postacią oraz bliskim współpracownikiem kard. Stefana Wyszyńskiego:

– Najpierw jako biskup pomocniczy w Lublinie, a następnie jako biskup diecezjalny w Częstochowie. Z Prymasem Wyszyńskim pracował w Komisji Maryjnej czy Duszpasterstwie Akademickim. Ta współpraca była więc bardzo „ścisła”. Bp Goliński nazywał siebie „biskupem jasnogórskim”. W diecezji częstochowskiej był biskupem przez 12 lat. Rządził diecezją w trudnych czasach komunistycznych w Polsce.

Bp Zdzisław Goliński urodził się 27 grudnia 1908 roku w Urzędowie niedaleko Kraśnika. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1931 roku w Lublinie. Studiował teologię moralną, pedagogikę i psychologię wychowania:

– Jeden z najwybitniejszych teologów moralnych. Z pewnością byłby wybitnym naukowcem, gdyby nie powołanie go na stolicę biskupią – najpierw jako biskupa pomocniczego w Lublinie, a następnie w Częstochowie. Jako biskup musiał już całkowicie oddać się pracy duszpasterskiej. Jako teolog-moralista w swoich kazaniach bardzo często podejmował istotne tematy moralne. Mówił, że: „dojrzała wiara owocuje moralnością”.

Msza św. w intencji bp. Zdzisława Golińskiego sprawowana będzie 6 lipca o godz. 18.00 w częstochowskiej archikatedrze.

ABK

Skip to content