Na Jasnej Górze odbyło się coroczne spotkanie Delegatów Rady Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce

W dniach 22-23 maja na Jasnej Górze przeżywali swoje coroczne spotkanie Delegaci Rady Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce.

W piątek, 22 maja o godz. 16.00 zorganizowana została konferencja prasowa w Sali Papieskiej na Jasnej Górze. Podczas konferencji przedstawiony został profil organizacyjny Rycerzy Kolumba, podsumowano działalność Rycerzy Kolumba w Polsce w roku bratnim 2019/2020, przedstawiono działalność programową podejmowanej w parafiach, przy których działają Rycerze Kolumba oraz omówiono stan rozwoju Rycerzy Kolumba w Polsce.

– Jak co roku Rycerze Kolumba spotykają się na wielkim święcie zwanym Konwencją Stanową. Jest to wydarzenie, które skupia Rycerzy, delegatów ze wszystkich Rad Stanowych (…) Jest to wielkie święto, ponieważ Rycerze przyjeżdżają z rodzinami, przyjeżdżają z małżonkami, przyjeżdżają kapelani, którzy na co dzień towarzyszą Rycerzom, przyjeżdżają przyjaciele. Spodziewaliśmy się wielkiego święta, wielkiego wydarzenia. bo w tym roku jest to 10. Konwencja. W ubiegłorocznym spotkaniu w Licheniu uczestniczyło prawie 500 osób – mówił Tomasz Wawrzkowicz, delegat stanowy Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce o zmianie miejsca konwencji z Zakopanego na Jasną Górę. Z powodu epidemii COVID-19 plany trzeba było zmienić. W tym roku obrady robocze będą prowadzone w formie zdalnej.

Hasłem tegorocznej konwencji są słowa św. Jana Pawła II: “Nie lękajcie się!”

– To, że spotykamy się tutaj, w takich warunkach, to, że korzystamy ze środków komunikacji na odległość, to ma być nie tylko wyraz podziękowania za całoroczny trud, za całoroczną pracę, ale ma być jasny i czytelny sygnałem, że my jako katolicy nie możemy bać się epidemii. Ona nie wydarzyła się bezcelowo. Bóg postawił przed nami wyzwania – podkreślił Krzysztof Zuba, sekretarz stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce.

Jak podkreślał Tomasz Wawrzkowicz: – Praca Rycerzy Kolumba skupia się przede wszystkim w parafiach. Niestety plany zostały pokrzyżowane, nie mniej jednak Rycerze nie złożyli szabli, nie pochowali się w domach, Rycerze mimo pandemii pracują w parafiach, pomagają swoim księżom, wspierają jak tylko mogą, zbierają datki, pomagają osobom starszym, kupują i donoszą do domów zakupy, jedzenie. Rycerze są aktywni pomimo pandemii – powiedział Wawrzkowicz.

Mówiąc o inicjatywach podjętych w roku bratnim 2019/2020, Krzysztof Zuba powiedział, że: stworzyliśmy jako Rycerze działający w kilkuset parafiach w Polsce ‘most jedności’, wspólnie całymi rodzinami o 20.30 modlimy się, to pierwsze zadanie, ale bardzo szybko za modlitwą poszły konkretne działania (…) Dzięki operatywności rycerzy z jednej z rad lokalnych w diecezji radomskiej do kościołów były przywożone dary, które później trafiały do rodzin potrzebujących. Wiemy, z jakimi problemami boryka się prasa katolicka i tutaj oprócz artykułów żywnościowych, które rycerze dostarczali do odmów osób potrzebujących dostarczali również prasę katolicką. W wielu parafiach uruchomiono transmisje Mszy św. na Facebooku i YouTubie, bo taka jest potrzeba chwili – powiedział. – Nasze działanie nakierowane jest w ten sposób, że idziemy i pytamy naszego kapelana, księdza proboszcza, co możemy jeszcze zrobić, jak możemy pomóc (…) Rycerze pomagali również przy dezynfekcji ławek w kościołach. Zauważamy także zaangażowanie służb medycznych w walkę z epidemią COVID-19, stąd np. organizacja zbiórki na zakup respiratora w diecezji zamojsko-lubaczowskiej – wyliczał.

Krzysztof Zuba zaznaczył, że w tym roku działania Rycerzy Kolumba będą nakierowane na rozpowszechnianiu nauczania św. Jana Pawła II i sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:
– Chcemy pokazać, że ci wspaniali kapłani musieli zmagać się wcale nie łatwiejszych, tylko znacznie trudniejszych czasach, a mimo to pociągnęli za sobą miliony wiernych. Takie jest też ma być nasze przesłanie z tej konwencji: nie lękajmy się, ale róbmy, co w naszej mocy, żeby przybliżać siebie, ale i przybliżać innych do Chrystusa – stwierdził.

Rycerzem Kolumba może zostać pełnoletni mężczyzna, który jest praktykującym katolikiem i może przystępować do sakramentów: – Zapraszamy mężczyzn, aby wybrali właśnie tę drogę. Myślę, że czas epidemii to właściwy czas na takie decyzje – zachęcił Krzysztof Zuba.

O godzinie 20.00 w Kaplicy Matki Bożej odprawiona została Msza św., którą sprawował abp Wacław Depo – Kapelan Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce, metropolita częstochowski.

– Wsłuchując się w dzisiaj w teksty Bożego Słowa z Dziejów Apostolskich i Ewangelii św. Jana potwierdzamy, że każde pokolenie musi na swój sposób odkrywać piękno i radość wiary. Albowiem ona będąc łaską Boga, angażuje to, co mamy najbardziej własnego: umysł, serce, wolność i głęboką relację z Bogiem, który działa w naszym wnętrzu – mówił w homilii abp Wacław Depo – Rozważając treść pierwszego czytania dostrzegamy, że jakby się zdawało tak mocny i nieustraszony Apostoł Narodów, także przeżywa chwile wahań i lęku. Dlatego Bóg kieruje do niego swoje słowo: “Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić”. To doświadczenie pouczyło św. Pawła, a dzisiaj również i nas, aby bardziej i we wszystkim ufać Bogu, a nie sobie, swoim zamiarom i najlepszym projektom – stwierdził arcybiskup.

– Dzisiaj mało mówi się o umiłowaniu prawdy, a wprost słyszymy o erze postprawdy, o postchrześcijaństwie. Walą się fundamenty komunikacji międzyludzkiej, a jest ustanawiane nowe prawo, bez odniesień do Boga i prawdy objawionej? – pytał arcybiskup Depo – Nie ma mowy o wychowaniu wartościowych ludzi, a zwłaszcza braci mężczyzn, przy lekceważącym podejściu do prawdy. Ludzie nieznający smaku prawdy będą ulegać iluzjom, a w doskonaleniu których specjalizuje się świat, a iluzja jest nie tylko pozorem prawdy, ale zakłamaniem świata wartości i godności ludzkiej. Dlatego ks. McGivney wyznaczył drogę jedności w prawdzie, odkrywania tożsamości mężczyzn, jako katolików czy również solidarności bratniej i obrony godności człowieka – powiedział.

Posłuchaj homilii abp. Wacława Depo TUTAJ.

Na zakończenie Mszy św. abp Wacław Depo wypowiedział Akt Zawierzenia Matce Bożej stworzony przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Rycerze Kolumba są międzynarodową organizacją katolickich mężczyzn. Działają w kilkunastu państwach świata i gromadzą w swoich szeregach ponad 1,98 miliona członków. W Polsce obecni są od ponad 15 lat i liczą ponad 6 tys. członków działających w radach na terenie 28 diecezji. Zasadami Rycerzy Kolumba są miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Organizację założył ks. Michael McGivney, który w 1882 r. w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. 15 marca 2008 roku Benedykt XVI zatwierdził dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego ks. McGivney’a i rozpoczął jego proces beatyfikacyjny.

Źródło:
o. Stanisław Tomoń
BPJG/ mś
2020-05-23, sobota, godz. 12.45