Nabożeństwo Ekumeniczne z okazji Światowego Dnia Modlitwy

DSCF8749

Od 1968 r. Światowy Dzień Modlitwy, dawniej nazywany Światowym Dniem Modlitwy Kobiet, obchodzony jest w ponad 170 krajach w pierwszy piątek marca. Przejawem Światowego Dnia Modlitwy jest umacnianie wiary w Jedynego Pana i Zbawiciela, zbliżenie się ludzi mówiących różnymi językami, różnej narodowości, z odmiennych kręgów kulturowych, kontynentów i cywilizacji – jednoczy ludzkość.

Dzisiaj, 6 marca o godz. 17.30, w kościele ewangelickim Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie odbyło się w związku z tym Nabożeństwo Ekumeniczne. Tegorocznemu spotkaniu modlitewnemu towarzyszyły słowa: „Czy wiecie co wam uczyniłem?” z ewangelii św. Jana.

We wspólnej modlitwie wzięli oczywiście udział katolicy. – Traktujemy to zaproszenie jako zaproszenie do tego, co nas łączy, bo modlitwa ma wymiar powszechny – mówi ks. dr Jarosław Grabowski. – Modlitwa jest Bożym darem, Bożym przywilejem, jest Bożym nakazem. Stąd też chcemy wspólnie stanąć wokół krzyża Chrystusa i wspólnie się modlić – zapowiedział przed nabożeństwem ks. Adam Glajcar, który stwierdził również: – Ja myślę, że chrześcijaństwo jest w tej chwili na takiej drodze, gdzie nie ma odwrotu od ekumenii i ekumenizm to dążność do poznania Jezusa Chrystusa i podania sobie bratniej dłoni, i wypełnienie właściwie prośby Pana Jezusa z arcykapłańskiej modlitwy: Ojcze, chcę, aby oni byli jedno jak Ja w Tobie, a Ty we Mnie.

Program uroczystości co roku przygotowują kobiety z innego kraju; w tym roku z Bahamów. – Główną intencją, nawet to jest napisane w przewodniku, który napisały panie z Wysp Bahama, jest modlitwa o pokój i przeciw wykorzystywaniu dzieci, przeciw wykorzystywaniu kobiet, przeciw wszystkim złym rzeczom, które się dzieją na świecie. U nas zresztą też one się dzieją, ale są kraje, które są bardzo tym jak gdyby zarażone. I te modlitwy są po to do naszego Pana, żebyśmy, ludzie, rządzący, mogli i chcieli podjąć decyzje, które by ukróciły tego rodzaju działania – mówi ks. Szczepan Rycharski – Kustosz Katedry pw. Matki Bożej Królowej Apostołów Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej oraz całej parafii Polskokatolickiej w Częstochowie. W trakcie nabożeństwa miało miejsce odczytanie wierszy przez red. Aleksandrę Mieczyńską.

Światowy Dzień Modlitwy ma przeszło wiekową tradycję. Wspólną modlitwę kobiet w intencji biednych, bezrobotnych, pokrzywdzonych w Wojnie Secesyjnej i wobec napływu biednych emigrantów z Europy i Azji zainicjowała w 1887 r. w USA Mary Ellen James z Kościoła Prezbiteriańskiego. Od lat 20. XX w. idea rozprzestrzeniła się na inne anglojęzyczne kraje, dokładnie od 1927 r. uroczystość była obchodzona jako Światowy Dzień Modlitwy Kobiet. Od tego czasu liturgia Dnia opracowywana jest kolejno przez chrześcijanki różnych krajów.

We wspólnej modlitwie dzisiaj w Częstochowie zapowiedzieli udział: ks. Adam Glajcar – proboszcz kościoła ewangelickiego pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie, ks. Szczepan Rycharski – Kustosz Katedry pw. Matki Bożej Królowej Apostołów Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej oraz całej parafii Polskokatolickiej w Częstochowie, ks. mitrat Mirosław Drabiuk – proboszcz parafii prawosławnej pw. Częstochowskiej Ikony Matki Bożej w Częstochowie, ks. kan. dr Jarosław Grabowski – dyrektor Referatu Dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego i z niewierzącymi Kurii Metropolitalnej Częstochowskiej, ks. Piotr Zaborski – dyrektor Radia Fiat, ks. Mariusz Frukacz – dyrektor Referatu Środków Społecznego Przekazu Kurii Metropolitalnej Częstochowskiej.

Krzysztof Rygalik

Skip to content