abp Depo rocznica ingresu 2017 fot. ZD

W święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego) w Archikatedrze pw. Świętej Rodziny abp Wacław Depo – metropolita częstochowski przewodniczył uroczystej Mszy św., w której wzięły udział osoby życia konsekrowanego w związku z przeżywanym dziś Dniem Życia Konsekrowanego. Eucharystia była również dziękczynieniem za 5. rocznicę ingresu abp Depo do Archikatedry Świętej Rodziny w Częstochowie, a tym samym za 5 lat posługi biskupiej w archidiecezji częstochowskiej.

Wraz z abp. Depo przy eucharystycznym stole stanęli m.in.: proboszcz parafii archikatedralnej ks. Jan Niziołek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. Grzegorz Szumera, wikariusze biskupi ks. Andrzej Kuliberda i ks. Włodzimierz Kowalik. Obecni byli również ojcowie paulini i ojcowie salezjanie.

W swoim słowie jakie abp Depo wygłosił do licznie zgromadzonych wiernych podkreślił, że osoby życia konsekrowanego jawią się jako szczególne źródła światła w świecie poprzez odwagę i miłość rad ewangelicznych. – Niech ta światłość towarzysząca nam od momentu chrztu będzie naszą wspólną siłą na drogach pielgrzymowania i służby – zaznaczał hierarcha.

-Świętujemy dzisiaj dalszy ciąg zdumienia wiary, wobec cudu wcielenia Syna Bożego i narodzenia Jezusa Chrystusa z Dziewicy Maryi. W 40. dniu od narodzin, Maryja wraz z Józefem wchodzi do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić Panu swoje, a jednocześnie nie należące tylko do niej dziecię. Trzeba nam dużo uwagi, zarówno umysłu i serca, by nie pozostawać tylko na powierzchni tego wydarzenia. Jezus tego dnia był zaledwie czterdziestodniowym dzieckiem. Był dzieckiem ubogich ludzi, rodząc się w grocie poza miastem. Autor Listu do Hebrajczyków przypomina więc nam, że Jezus musiał upodobnić się pod każdym względem do braci. Stał się do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu – akcentował metropolita.

W homilii abp Depo odniósł się również do prawdy, że ofiarowanie Jezusa jest zapowiedzią zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. – Wiemy i potwierdzamy, że tylko wiara, światłu z wysoka daje sens, temu światłu idącemu od Ducha Świętego, który wówczas natchnął Symeona i Annę, a dzisiaj każdego z nas. Pozwala nam poprzez dar wiary ujrzeć to co niewidzialne, że On jest Mesjaszem, cierpiącym Sługą Pańskim, zbawieniem, które przez Niego Bóg przygotował dla wszystkich narodów – mówił hierarcha.

– Nasze życie, moje i Twoje, powinno mieć podwójny wymiar: Boży i ludzki, wzniesiony ponad tylko to co doczesne. Przychodzimy dziś do świątyni archikatedralnej, Matki Kościołów, przychodzimy aby tę drogę z Jasnej Góry do Katedry i z Katedry na Jasną Górę uczynić w tym roku szczególną drogą łaski. Chcemy dzisiaj we wspólnotach osób życia konsekrowanego potwierdzać prymat łaski. Oczyma wiary odkrywajmy znaki czasu i rozpoznawajmy to co jest Boże. Po to, aby zobaczyć swoje miejsce w życiu Kościoła jak i Ojczyzny – zachęcał pasterz archidiecezji częstochowskiej.

W czasie Eucharystii swoje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa odnowiły obecne w archikatedrze osoby życia konsekrowanego. Na zakończenie Mszy św. w imieniu archidiecezji życzenia dla abp Depo wypowiedział bp Antoni Długosz. – Przed 5 laty odbyłeś swój ingres do Bazyli archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie jako 5 pasterz Kościoła częstochowskiego. Powiedziałeś wówczas znamienne słowa: Przychodzę z pokorą, aby stanąć do pracy w archidiecezji częstochowskiej z Wami i dla Was. Być z nami to być z Chrystusem i przez Chrystusa, tworzyć zbawczą sieć uwalniającą od zła – przypomniał biskup senior.

– Ojcze, przez 5 lat prowadzisz naszą archidiecezję do Boga, nieustannie prosząc Maryję podczas jasnogórskich apeli o wstawiennictwo u jej syna, Najwyższego Pasterza. Dziękuję Ci za Twoje 5-letnie wierne pasterzowanie w naszym archidiecezjalnym Kościele naznaczone wielką dobrocią, przyjaźnią z Najwyższym Kapłanem, kulturą bycia i kompetencją w dziele apostolskim. Życzymy dalszych rocznic nacechowanych pasterską troską o nasze zbawienie. Niech towarzyszy jej zdrowie i miłość tych, do których przed 5-laty zostałeś posłany – życzył bp Długosz.

Dla obecnych na Mszy św. ostatnie 5 lat prowadzenia pasterskiego abp Depo to doświadczenie ojcowskiej troski i współpracy dla dobra Kościoła. – Moje drogi tak osobiście związane są z księdzem arcybiskupem. Pamiętam, że 5 lat temu modliłem się za nowego biskupa częstochowskiego, chociaż go jeszcze wtedy nie znałem. Później zaczęliśmy się spotykać na drogach kościoła lokalnego i dziś już wiem, że arcybiskup jest ogromnym wsparciem dla Akcji Katolickiej, w każdej sytuacji możemy na niego liczyć i myślę, że on na nas także – mówił Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej w archidiecezji częstochowskiej.

W święto Ofiarowania Pańskiego potocznie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej Kościół poprzez Liturgię Słowa koncentruje uwagę wiernych na świetle jakim jest Jezus. Procesja z płonącymi świecami na początku Eucharystii była znakiem nowego kroczenia przez życie w jedności z Chrystusem. Po zakończonej Mszy św. okazję do złożenia życzeń abp. Depo z okazji 5 rocznicy ingresu mieli przedstawiciele poszczególnych ruchów, bractw, stowarzyszeń oraz mediów katolickich. Metropolita częstochowski zaprosił również osoby życia konsekrowanego do udziału we wspólnej modlitwie apelowej na Jasnej Górze.

AS

fot. ZD

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content