Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania

IV Niedziela Wielkanocna, wypadająca w tym roku 8 maja jest obchodzona w Kościele jako Niedziela Dobrego Pasterza. Zwyczajowo dzień ten przeżywany jest w duchu modlitw o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Dla Kościoła w Polsce Niedziela Dobrego Pasterza jest także początkiem Tygodnia Modlitw o Powołania do kapłaństwa.

Bp Andrzej Przybylski wyjaśnia, że Niedziela Dobrego Pasterza odwołuje się wprost do Jezusowego kapłaństwa, stąd też jest okazją do modlitwy za tych, których Jezus wybrał do kontynuowania Jego zbawczego dzieła:

Skoro mowa jest o dobrych pasterzach – tym Dobrym Pasterzem jest Jezus – to w Jezusie i przez Jezusa myślimy o tych pasterzach tutaj na ziemi, którzy w imieniu tego jedynego, najwyższego Pasterza podejmują swoją posługę. Jest to też dzień i okazja, by z jednej strony podziękować Bogu za pasterzy, a z drugiej jest to czas, przedłużony na cały tydzień, wielkiego wołania o nowe powołania do posługi w urzędzie pasterskim Jezusa.

Już od kilkunastu lat Kościół na całym świecie obserwuje niepokojącą tendencję spadku liczby powołań. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. prof. Ryszard Selejdak zauważa, że w Polsce pierwsze zwiastuny kryzysu powołaniowego można było zaobserwować już w latach ‘80:

Ten spadek powołań rozpoczął się od 1987 roku, kiedy na pierwszym roku we wszystkich seminariach diecezjalnych było około 1200 seminarzystów. W ubiegłym roku było ich zaledwie 315. Kiedy wstępowałem do seminarium w 1978 roku, to na moim roczniku było 38 seminarzystów. W tym roku w naszym Seminarium jest 38 kleryków na wszystkich rocznikach i to pochodzących z dwóch diecezji – częstochowskiej i sosnowieckiej. Cyfry mówią same za siebie.

Obecnie około 60% diecezjalnych seminariów w Polsce ma mniej niż trzydziestu alumnów na wszystkich rocznikach. Bp Andrzej Przybylski zwraca uwagę, że modlitwa o nowe powołania jest oczywiście najważniejsza, ale są też inne płaszczyzny, o które my, jako wierni świeccy, także musimy zadbać:

Myślę, że nie tylko chodzi o modlitwę za pasterzy i o powołania, ale też o pewną kulturę powołaniową. Pewien styl szacunku i powrotu do zrozumienia kim jest pasterz w Kościele? Dlaczego mamy go czasem słuchać? Dlaczego on jest przewodnikiem? Warto sobie przypomnieć myśląc o Dobrym Pasterzu Jezusie, że my księża biskupi, proboszczowie, wikariusze, jesteśmy nimi, bo Jezus nas do tego wybrał. Działamy w pełnomocnictwie Boga. Człowiek powołany to nie tylko ten, który się tak zdecydował i sobie wybrał taką profesję czy zawód. Ale to jest człowiek wybrany – nominowany przez Boga na pasterza, na apostoła itd..

Niedziela Dobrego Pasterza oprócz błagania Boga o nowe powołania jest też dobrą okazją aby podjąć stałą lub okresową modlitwę za jednego, konkretnego kapłana. Taka duchowa opieka może umocnić go w wierze i pobożności, by mógł być wzorem, który być może kiedyś pociągnie do kapłaństwa innych.

Skip to content