Niedziela jest już z nami 96 lat

4 kwietnia 1926 roku ukazał się pierwszy numer Katolickiego Tygodnika Niedziela. Czasopismo, które pierwotnie było wydawane tylko na terenie diecezji częstochowskiej, ma bardzo barwną historię. Obecnie Niedziela jest tygodnikiem ogólnopolskim, ma sekcję radiową i telewizyjną a także szerokie grono wiernych czytelników.

Pierwszy numer Niedzieli ukazał się w Niedzielę Wielkanocną. O historii częstochowskiego tygodnika opowiada ks. Mariusz Frukacz, redaktor naczelny częstochowskiego wydania Niedzieli:

Pierwszy numer ukazał się z woli pierwszego biskupa częstochowskiego, Teodora Kubiny. Bardzo mu zależało na tym, kiedy tworzył struktury diecezji, żeby powstało pismo katolickie. Wiedział czym są pisma katolickie i jaką mają rolę. Że mogą być, jak sam mówił, takim dodatkowym wikariuszem dla proboszcza.

Historia Niedzieli obfituje w bardzo wiele ciekawostek, które mogłyby się zmieścić w całkiem sporej monografii. Jedną z nich jest to, że przez pewien czas w redagowaniu Niedzieli uczestniczyła wybitna choć niedoceniona pisarka, Zofia Kossak-Szczucka:

Po wojnie ks. Antoni Marchewka jest redaktorem naczelnym. Pomaga mu bardzo dzielnie Zofia Kossak-Szczucka, która wtedy przybyła po Powstaniu Warszawskim do Częstochowy. Oboje mieszkali na plebani parafii św. Barbary, gdzie ukrywali chłopca żydowskiego Artura Drejfingera. O Zofii Kossak do dzisiaj niektóre gazety piszą „wielka antysemitka”, a współpracowała z Żegotą i ratowała żydowskie dzieci.

Zofia Kossak ma w Częstochowie swoją ulicę między Kurią metropolitalną a kościołem rektorackim. Po roku 1989 ten łącznik Alei NMP i ul. Racławickiej miał nosić imię Jacka Kuronia, jednak wysiłkiem m.in. częstochowskich wiernych i czytelników Niedzieli udało się na patronkę wybrać właśnie Zofię Kossak. Obecnie Tygodnik rozwija się w realiach mediów cyfrowych. Jakie są plany Niedzieli na przyszłość wyjaśnia ks. Mariusz Bakalarz, prezes Fundacji Niedziela:

Każda rocznica jest wielką radością i okazją by dziękować Panu Bogu za to, że istniejemy, działamy i spełniamy swoja misję, ale także spojrzenie w przyszłość. Oczywiście wszelkie tytuły prasowe mają dziś trudniej w epoce internetu ale świadomi trudności patrzymy w przyszłość z nadzieją i szukamy nowych dróg dotarcia do czytelników. Dla nas, dla katolickiego dziennika czytelnicy nie są tylko klientami, którzy kupią gazetę. Traktujemy naszą działalność jako misję, jaką nam bp Teodor Kubina nakreślił przed laty.

Historia Niedzieli jest nierozerwalnie związana z historią diecezji częstochowskiej. Tygodnik istniał niemal od samego początku pontyfikatu biskupów częstochowskich. Pierwszy rocznik Niedzieli trafił nawet do papieża Piusa XI, wywołując jego radość, którą wyraził w podziękowaniu przesłanym do bp. Teodora Kubiny. Wielkim miłośnikiem Niedzieli był także papież Jan Paweł II, któremu ks. Mariusz Frukacz, podczas swojego pobytu i studiów w Rzymie, zawsze dostarczał aktualne numery.

Całą wypowiedź ks. Mariusza Frukacza na temat najważniejszych wydarzeń i ciekawostek z historii Katolickiego Tygodnika Niedziela można znaleźć na stronie internetowej Radia Fiat.

Skip to content