Dziś po raz pierwszy Kościół przeżywa Niedzielę Słowa Bożego ustanowioną przez papieża Franciszka 30 września 2019 r. Franciszek w liście apostolskim w formie motu proprio Aperuit illis przypomniał o bogactwie Pisma Świętego oraz zachęcił wiernych do codziennego słuchania Słowa Bożego i karmienia się nim.

O codziennej lekturze Pisma św. w życiu chrześcijanina mówi abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

– Określiłbym to dwoma słowami: światło i źródło. Słowo Boże jest dla nas światłem na drogach naszego życia i potwierdza to często Księga Psalmów, kiedy psalmista prosi: “poprowadź mnie w świetle Twojej prawdy”. Naszym podstawowym zadaniem jest tą prawdę Bożą odkrywać, bo ona jest prawdą o nas samych, o naszym świecie, zwłaszcza że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Droga strona to jest źródło: trzeba nam czerpać tak jak w życiu codziennym wodę ze źródeł. Nie z takich czy innych cystern, które zatrzymują wodę, takich czy innych skażonych t terenów, ale ze źródła – wodę wytryskującą z czystego miejsca – stwierdził arcybiskup. – Pismo św. jest dla nas takim źródłem, które powinno być przez nas odbierane jako coś do codziennego karmienia się i nasycenia się, bo niestety mamy tendencję do tego, aby słyszeć prawdę, rozpoznać, ale potem i tak szukać swoich własnych dróg – powiedział pasterz.

Abp Wacław Depo zwrócił uwagę, że bardzo ważne jest, by szczególnie słuchać Słowa Bożego podczas liturgii Mszy św. i starać się jak najwięcej z tego Słowa zachować.

– Nie raz tak z lekkim uśmiechem spoglądam jak któryś z lektorów, czy nawet moich współbraci księży odczytuje Pismo św. a później podnosi tę księgę do góry i mówi “Oto słowo Boże”, albo “oto słowo Pańskie”. Tak, zgoda, ale to Słowo, które przed chwilą zostało przekazane – ono ma moc, ono jest Objawieniem Bożym, a ta księga jest czcigodną księgą. Oczywiście, my ją pokazujemy, ja jako biskup biorę ją i błogosławię wiernych ewangeliarzem po usłyszeniu Słowa Bożego, ale to już jest obrzęd dopełniający – wyjaśnił. – Moc wynika z samego Słowa. To tak jak Pan Bóg powiedział na początku całego stworzenia: “Stań się, światło!” i stało się światło. Wypowiedział moc stwórczą wobec dzieła, które powoływał do istnienia. Podobnie ze słowami: “uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo”. Słowo, które Pan Bóg wypowiedział sprawiło, że człowiek powstał jako istota wolna, rozumna, podobna Bogu – powiedział arcybiskup Depo. – Czy nie to samo jest w ewangeliach w każdym spotkaniu Jezusa z ludźmi? Kiedy Jezus np. mówi “Milcz i wyjdź z niego!” do złego ducha i nagle ten duch opuszcza tego człowieka, a on staje się wolny i wyzwolony. Moc Słowa, które wypowiada Bóg to sprawa naszego uwierzenia, że Bóg sam wychodzi nam na przeciw, to On nas umacnia i ja muszę to jako człowiek przyjąć, wprowadzić w siebie, również w swoje życie i powiedzieć: “Tak, wierzę, że to co wypowiadasz do mnie jest dla mnie korzystne i służące mojemu zbawieniu!” – stwierdził metropolita.

Przykładem pokazującym jak należy słuchać Słowa Bożego zdaniem metropolity częstochowskiego jest scena Zwiastowania.

– Anioł wchodzi i oznajmia rzeczywistość nie z tego świata. To jest, można powiedzieć, komunikat Boski. Nagle młoda kilkunastoletnia dziewczyna ma zrozumieć tajemnicę, że “oto poczniesz i porodzisz Syna”, bo Bóg wybrał Ciebie. Wcześniej jednak mówi “nie bój się Maryjo”. “Jak się to stanie?” “Duch Święty zstąpi na Ciebie” i znamy tę odpowiedź Maryi w posłuszeństwie wiary, a nie zrozumienia. I co się staje? Kiedy ona wypowiada słowo: “Niech mi się stanie według twego słowa”, czyli swoiste “amen”, “zaprawdę wierzę”, “przyjmuję to” – pod sercem Maryi staje się Bóg-Człowiek, czyli Bóg w ludzkiej naturze, Syn Boży, Jezus Chrystus – powiedział abp Wacław Depo. – Jeszcze raz wracamy do podstawowego dziś podkreślenia: moc idąca od Boga jest już w Słowie obecnym – dodał.

Życie Słowem Bożym zdaniem abp. Wacława Depo prowadzi do głębszego przeżywania i zrozumienia tajemnicy Eucharystii.

– W tym roku przeżywamy przepiękne zadanie w Kościele: Oto wielka tajemnica wiary – Eucharystia dająca życie. Kiedy kapłan wyciąga ręce nad chlebem i moc Ducha Świętego jest upraszana dla tego cudu, i gdy kapłan wypowiada słowa “Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje” mówi słowami Chrystusa i to Chrystus jego ustami ustanawia ten cud w mocy Ducha Świętego – zaznaczył arcybiskup. – Ten biały chleb staje się w tym momencie na tym ołtarzu i na ołtarzach świata Ciałem, a wino w kielichu zostaje przemienione mocą Słowa Chrystusa i mocą Ducha Świętego w Krew Pańską, która jest w tym wypadku tajemnicą uobecnienia – a nie tylko pamiątką – Jego śmierci na krzyżu i Jego tajemnicy zmartwychwstania – wyjaśnił pasterz.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski zachęcił do tego, aby z racji Niedzieli Słowa Bożego zamieszczać w mediach społecznościowych ulubione cytaty Pisma Świętego z hasztagiem #Biblia i dzielić się przez to Słowem Bożym z innymi.

KG

Skip to content