„Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, (…) – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną (…)”. Takie słowa zapisane zostały w bulli „Ineffabilis Deus” papieża Piusa IX. Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary, o którym Kościół przypomina szczególnie 8 grudnia.

O istocie Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny mówi abp Wacław Depo, metropolita częstochowski:

– Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że z osobą Maryi związane są pewne przywileje. Pierwszym z obdarowań jest Niepokalane Poczęcie NMP. Pod sercem Anny poczyna się dziecko płci żeńskiej, które jest wolne od grzechu pierworodnego. Dlaczego mówimy tu o Niepokalanym Poczęciu? Ze względu na przyszłe zasługi syna Maryi.

Kolejnym przywilejem Matki Bożej jest jej Wniebowzięcie wraz z duszą oraz ciałem. Chrystus zabiera Maryję do nieba, aby stała się współuczestnikiem życia na wieki:

– Ks. Jan Twardowski w jednym ze swoich wierszy napisał, że: „To nie śmierć cię zabrała Maryjo, ale miłość Chrystusa”. Tak właśnie trzeba patrzeć na tajemnicę Niepokalanego Poczęcia, macierzyństwa Maryi i tajemnicę Wniebowzięcia.

Na wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi świata uwagę zwracali teologowie i pisarze już z pierwszych wieków chrześcijaństwa. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII wieku w Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. Późniejsi teologowie, szczególnie św. Bernard oraz św. Tomasz z Akwinu, zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi. Według nich przeczyłoby to dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi. Problem rozwiązał bł. Jan Duns Szkot wskazując, że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa. W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V zaczęto obchodzić w całym Kościele. W czasie objawień w Lourdes w 1858 roku Maryja potwierdziła ogłoszony wcześniej dogmat, wypowiadając do Bernardety Soubirous słowa: „Jestem Niepokalane Poczęcie”.

ABK

Skip to content