Niższe Seminarium Duchowne przygotowuje się na nowy rok szkolny

Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie jest ostatnią tego typu placówką edukacyjną w Polsce. Pełni ono szczególnie ważną rolę w kwestii rozeznawania powołań, na co zwracają uwagę zarówno władze szkoły jak i uczniowie. Od maja Niższe Seminarium zamierza uruchomić swoje procedury rekrutacyjne, które obejmą swoim zasięgiem całą Polskę.

Rektor szkoły ks. dr. Jerzy Bielecki przypomina, że Niższe Seminarium Duchowne jest w istocie liceum ogólnokształcącym dla młodzieży męskiej, które przygotowuje do matury zgodnie z ogólnopolskimi wytycznymi:

Już w marcu myślimy o nowym roku szkolnym. Niższe Seminarium Duchowne jest niepublicznym 4-letnim liceum ogólnokształcącym z internatem. Po zakończeniu nauki jest u nas przeprowadzany egzamin maturalny, przebiegający zgodnie z procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na dany rok szkolny. Zapraszamy młodzież nie tylko z naszej archidiecezji, ale z całej Polski, dlatego że Niższe Seminarium Duchowne jest już jedyną tego typu szkołą w Polsce, w związku z tym otwieramy drzwi dla wszystkich.

Źródło: Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie

Ks. Rektor wyjaśnia jednocześnie, że Niższe Seminarium nie tyle służy przygotowaniu do kapłaństwa, co raczej pomaga rozeznać swoje powołanie oraz utwierdzić się w nim, jeśli ktoś rzeczywiście ma powołanie do życia duchownego:

Nasza szkoła ma wartość jeśli chodzi o duszpasterstwo powołań – tu jest jakby ten pierwszy moment. To jest jeszcze młodzież, która wykazuje jakieś oznaki powołania, ale jest to bardzo ważny etap a nasza szkoła zapewnia właśnie takie rozeznanie drogi powołania.

Co warto podkreślić, nie wszyscy absolwenci decydują się później na życie kapłańskie. Wielu podejmuje inne studia, a przez fakt, że w Niższym Seminarium są mniejsze grupy uczniowskie, nauczyciele mogą zindywidualizować swoje nauczanie. Szymon Kędzierski przyznaje, że jest zadowolony z wyboru właśnie tej szkoły:

Dla osób, które zastanawiają się nad Niższym Seminarium Duchownym, ze swojej strony mogę powiedzieć, że bardzo tę szkołę polecam i swojego wyboru nie żałuję. Ta szkoła przygotowuje człowieka na późniejsze dorosłe życie, uczy też życia we wspólnocie.

ks. dr Jerzy Bielecki NSD fot. Zbigniew Derda/Radio Fiat

Żeby przystąpić do procesu rekrutacyjnego należy złożyć podanie wraz z życiorysem, opinią proboszcza lub katechety z parafii zamieszkania, zaświadczeniem o przyjęciu sakramentów chrztu i bierzmowania oraz wykazem ocen na półrocze ósmej klasy. Jak wyjaśnia ks. dr Jerzy Bielecki, proces rekrutacyjny składa się z trzech etapów:

Najpierw trzeba złożyć wniosek o przyjęcie do Seminarium, wraz z potrzebnymi dokumentami. W tym roku wniosek ten składamy od 16 maja do 20 czerwca. Następnie, już po zakończeniu roku szkolnego, polega na przedłożeniu oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz świadectwa egzaminacyjnego. Ogłoszenie listy przyjętych do Seminarium nastąpi 29 lipca 2022 roku.

Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W każdej chwili można się też kontaktować telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pracownicy Niższego Seminarium oraz Ksiądz Rektor udzielą wszystkich potrzebnych informacji.

Cała wypowiedź rektora NSD, ks. dr. Jerzego Bieleckiego:

Skip to content