Księgarnia Świętego Pawła przy ul. 7 Kamienic w Częstochowie uczestniczyła w piątek 22 października w ogólnopolskiej inicjatywie „Noc Księgarń”. Piątkowy wieczór upłynął tam pod hasłem: „Pustynia na drodze chrześcijanina”.

„Noc Księgarń” jest swoistym festiwalem, w którym uczestniczą księgarnie i wydawnictwa niezależne. Wydarzenie to ma na celu m.in. promocję czytelnictwa, zaprezentowanie nowości wydawniczych oraz umożliwienie czytelnikom spotkania z autorami. O szczegółach piątkowego wydarzenia opowiedział ks. Przemysław Kosior, paulista, organizator „Noc Księgarń” w Edycji Świętego Pawła i jeden z prelegentów:

Od kilku lat w Częstochowie, w naszej księgarni przy ul. 7 Kamienic 23 włączamy się w ogólnopolską akcję Nocy Księgarń, gdzie po zmroku, w różnych miejscach w Polsce ludzie zbierają się w księgarniach, aby wspólnie ubogacać się książką, ale nie tylko… Już taką tradycją naszej Księgarni Świętego Pawła w Częstochowie jest to, że gromadzimy się wokół Pisma Świętego. Rozważamy różne tematy związane z tym, jak przeżywać naszą wiarę. W tym roku tematem jest pustynia. I ta rozumiana dosłownie, ale też chcemy poszerzyć to znaczenie pustyni tym, jak Kościół przez wieki widział pustynię, jak o niej nauczał, z czym się ona wiązała i też jak możemy przeżywać pustynię, w takim duchowym wymiarze, w naszym życiu.

Ks. Przemysław Kosior – Noc Księgarń w Księgarni Świętego Pawła w Częstochowie | Fot. Radio Fiat

Pustynia kojarzy się z bezkresnym piaskiem i upałem. Jednak w duchowości, zarówno pustelniczej jak i monastycznej, pustynia jest miejscem odosobnienia. Staropolskie słowo „puszcza” oznaczało kiedyś miejsce, w którym nie ma ludzi, stąd też w publikacjach polskich pustelników można znaleźć to określenie właśnie w kontekście przebywania na pustelni.

Noc Księgarń w Księgarni Świętego Pawła w Częstochowie | Fot. Radio Fiat

Na konferencji zorganizowanej w księgarni przy ul. 7 Kamienic powiedziano m.in., że pustynia służy do tego, by nauczyć się walczyć z szatanem, m.in. poprzez wytrwanie w dobrym, mimo pokus. Wskazano też, że pustynia pomaga odkryć sens życia. Podkreślono także, że doświadczenie pustyni pozwala nam odkryć to, co w naszym życiu jest najważniejsze oraz zdać sobie sprawę z tego, co jest nam do życia potrzebne, a co nie. Właśnie ten kontekst życia codziennego omówiła w swoim referacie s. Aleksandra Szyborska ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza:

Wszyscy chrześcijanie, którzy żyją tak na serio swoją wiarą, muszą przejść przez tą pustynię, noc ciemną, przez to uczucie braku wypalenia ogniem Miłości. I ci, którzy już w jakiś sposób są na tej drodze lub przez nią przeszli, dzielą się tym z nami. I to jest też wyraz tego, że właśnie przeszli i już zjednoczyli się z Duchem Świętym, ponieważ pojawiła się w nich pasja apostolska dzielenia się Chrystusem z innymi. Nieraz rozpoczynamy nasze życie duchowe od innej strony, tzn. od praktyk pobożności, od wierności prawu i moralności – tak zostaliśmy wychowani – natomiast zapominamy, że najważniejsza jest przyjaźń z żywym Bogiem.

Noc Księgarń w Księgarni Świętego Pawła w Częstochowie | Fot. Radio Fiat

Edycja Świętego Pawła już od kilku lat organizuje podobne spotkania. Niektórzy uczestnicy biorą w nich udział regularnie. Jednym z nich jest pani Irena, która korzysta z każdej możliwości, by wziąć udział w konferencjach organizowanych w księgarni przy ul. 7 Kamienic:

Teraz przyszłam z radością. Ucieszyłam się, że będzie to spotkanie. Warto przychodzić na te konferencje. Jak pamiętam, gdy była ostatnio, to spotkanie było dla mnie bardzo wzruszające, dlatego że wypowiedzi księży paulistów, jak i też siostra Uczennica Boskiego Mistrza, poruszyły takie głębokie struny w moim sercu. Nawet nie przypuszczałam, że coś mnie może tak mocno dotknąć. Korzystam z tych konferencji i spotkań, bo jednak pomagają wzrastać w duchowości.

Konferencja zakończona została panelem dyskusyjnym, podczas którego uczestnicy mogli zadawać pytania prelegentom. Doświadczenie pustyni jest zagadnieniem bardzo obszernym, natomiast literatura mistyków, a zwłaszcza św. Jana od Krzyża, z reguły jest dla osób świeckich absolutnie niezrozumiała. Stąd też panel dyskusyjny zaowocował wieloma cennymi pytaniami.

Noc Księgarń w Księgarni Świętego Pawła w Częstochowie | Fot. Radio Fiat
Skip to content