Bazylika Archikatedralna Świętej Rodziny, fot. Radio Fiat

Zarządzenie Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, w sprawie nowych zasad przygotowania kanoniczno-duszpasterskiego do zawierania małżeństw.

 

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

Częstochowa, dn. 4 maja 2020

L. dz. 616/5.1.1/2020

ZARZĄDZENIE

Mając na uwadze, że z dniem 1 czerwca 2020 r. wchodzi w życie uchwalony przez Konferencję Episkopatu Polski Dekret ogólny o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego z dnia 8 października 2019 r., który reguluje na nowo kwestie rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi i określa zasady obowiązujące w dziedzinie zawierania małżeństw oraz wynikającej z tego dezaktualizacji dotychczas używanych w Archidiecezji Częstochowskiej formularzy pism w sprawach sakramentu małżeństwa, zarządzam, iż przestaje obowiązywać Instrukcja w sprawie małżeństw zawieranych na terenie Archidiecezji Częstochowskiej z 15 maja 2009 r.

Jednocześnie zobowiązuję duszpasterzy w Archidiecezji Częstochowskiej do:

– zapoznania się z treścią powyższego Dekretu;

– stosowania wyłącznie dołączonego do Dekretu nowego wzoru Protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa
wraz z załącznikami;

– korzystania wyłącznie z nowych formularzy obowiązujących w procedurach wynikających z prawa małżeńskiego i udostępnionych na serwisie archiczest.pl oraz dostępnych także w wersji drukowanej w siedzibie Kurii Metropolitalnej;

– stosowania nowych zasad rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa zgodnymi z wytycznymi Dekretu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

(-)+ Wacław DEPO

ARCYBISKUP METROPOLITA

CZĘSTOCHOWSKI

(-) Ks. Marian SZCZERBA

KANCLERZ

 

źródło: www.archiczest.pl

Skip to content