Dekretem metropolity częstochowskiego, abp. Wacława Depo, powołany został nowy skład Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej. W jej skład weszli zarówno przedstawiciele duchowieństwa, jak i grono osób świeckich związanych z częstochowskim Kościołem.

– Przyznam się, że traktuję tę Radę Duszpasterską jako dar i nowość – mówi abp. Wacław Depo, metropolita częstochowski:

– Dlatego, że jest to obowiązek, który jest w Kościele właściwie od Soboru Watykańskiego drugiego, więc już ponad 50 lat. A nowość polega na tym, że zadania, które Kościół odczytuje we współczesnym świecie one są ciągle nie tylko nowe, ale wyzywające, w znaczeniu dobrym i złym. Rada Duszpasterska ma się zajmować m.in. pomocą dla księży, tym samym również i dla nas jako pasterzy Kościoła w sensie ożywienia ducha wiary i życia sakramentalnego. Bo bez tego źródła jakim jest chociażby Eucharystia, to nie ma prawdziwego życia chrześcijańskiego i tym samym świadectwa.

W skład Rady weszli z urzędu abp Wacław Depo, bp Andrzej Przybylski, ks. Marian Szczerba i ks. Andrzej Kuliberda. Pozostałe otrzymały powołania z nominacji. Rada w całości w tej kadencji liczy 35 osób. Jedną z powołanych do pracy w Radzie osób jest Aleksandra Mieczyńska, zastępca dyrektora Radia Fiat:

– Jest mi bardzo miło, że mogę pracować w Radzie Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej już po raz kolejny. To spotkanie było spotkaniem pierwszym, trochę organizacyjnym w nowym składzie Rady. Myślę, że takie najważniejsze punkty to poza przypomnieniem zadań i kompetencji Rady, to wprowadzenie w tematy związane z przygotowaniami jubileuszu setnej rocznicy powstania naszej diecezji i wszystkie działania, które będą poprzedzać. Sam jubileusz, który myślę, że będzie obfitował w wiele ciekawych, duszpastersko, nie chcę powiedzieć, atrakcyjnych, ale tak wydarzeń, które pokażą, że Kościół jest żywy i mówi o Jezusie i do Niego przyciąga i powinien być domem dla wszystkich.

Po raz pierwszy w Radzie znalazła się Teresa Ćwiląg z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Myszków-Mijaczów:

– Jestem po zaszczycona, bo dla mnie jest to wielkie wyróżnienie, że spośród tylu parafian, a parafia liczy około 4 tys. ja zostałam wybrana i zaakceptowana przez pozostałych członków rady. Pierwsza rzecz to jest znajomość samej parafii i księży, którzy u nas pracują i parafian oczywiście, całej społeczności naszej. A skoro w tej parafii jestem około 40 lat, więc środowisko dosyć dobrze znam i środowisko mnie akceptuje i wydaje mi się, że może będę w czymś przydatna.

Po raz pierwszy również znalazł się w Radzie Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej harcmistrz Przemysław Kowalski, przedstawiciel częstochowskich harcerzy, który podkreślał, jak wielkim zaskoczeniem była dla niego nominacja:

– Rzeczywiście zaproszenie ze strony ks. arcybiskupa do tej rady było dla mnie ogromnym zaskoczeniem i bardzo miłą niespodzianką. Cieszę się, że w myśl idei funkcjonowania rady, będę mógł wspierać naszą archidiecezję w tym zakresie. Cieszę się bardzo na tą współpracę na te zadania, które są przed nami, bo wierzę, że to będzie dobre działo i Pan Bóg będzie nas prowadził. Ja ze swojej strony myślę, że mogę posłużyć się tym głosem młodych, bo codziennie pracuję z dziećmi i młodzieżą, więc mam nadzieję, że w takim zakresie na tyle ile będę potrafił przy Bożej pomocy, będziemy radzić, tak jak samo słowo „rada” mówi.

Nowo powołani przedstawiciele Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej sprawować będą urząd do 26 stycznia 2027 roku. Przed nimi teraz stoją ważne oraz istotne dla całego Kościoła częstochowskiego zadania.

Członkowie z urzędu:
Abp Wacław Depo
Bp Andrzej Przybylski
ks. Marian Szczerba
ks. Andrzej Kuliberda

Członkowie z nominacji:
ks. Marek Bator
ks. Kamil Cudak
Teresa Ćwiląg
Krzysztof Dziuba
Małgorzata Galina
Michał Galina
Arkadiusz Gaik
Teresa Gęsior
Agata Kowalska
Przemysław Kowalski
ks. Michał Krawczyk
Marcin Kupczyk
ks. Damian Kwiatkowski
Dariusz Madejski
Marta Madejska
Rafał Makieła
ks. Jacek Marciniec
Rafał Matuszewski
ks. Jacek Michalewski
Aleksandra Mieczyńska
Iga Orman
ks. Grzegorz Piec
ks. Adam Polak
ks. Łukasz Sakowski
Maciej Sarowski
br. Tadeusz Starzec
s. Agnieszka Szuta
Jerzy Turkowski
Kamila Wędzyńska
Katarzyna Woynarowska
ks. Paweł Wróbel

Spotkanie nowej Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej

Skip to content