O. Tomziński świadkiem historii

Wielokrotny generał Zakonu i przeor Jasnej Góry, o. Jerzy Tomziński, opowiadał o sytuacji Klasztoru podczas II wojny światowej oraz niemieckiej i sowieckiej okupacji. 102-letni paulin udzielił wywiadu pracownikom Instytutu Pileckiego.

Rolą Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego jest m.in. badanie funkcjonowania Kościoła katolickiego na ziemiach polskich podczas II wojny światowej. Szczególną rolę w umacnianiu polskości i wiary pełnił wówczas Klasztor Jasnogórski. Dr Agnieszka Konik, pracownik Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami w Instytucie Pileckiego wyjaśnia, że świadkiem życia zakonnego czasów okupacji był m.in. o. Jerzy Tomziński.

– Instytut Pileckiego zajmuje się badaniem i gromadzeniem wiedzy oraz dokumentów, dotyczących historii XX wieku. W szczególności interesuje nas okres totalitaryzmu niemieckiego, sowieckiego i okresu komunistycznego. Zajmujemy się nie tylko badaniem, ale również rozpowszechnianiem tej wiedzy, stąd nasza dzisiejsza wizyta na Jasnej Górze, przeprowadzenie wywiadu i notacji „Świadkowie Epoki” z o. Jerzym Tomzińskim. Paulin jest legendą Jasnej Góry. Przeżył najważniejsze wydarzenia, które odbyły się w klasztorze w XX wieku. To człowiek historia. Jego wspomnienia należy uwiecznić.

Jak tłumaczy dr Martyna Rusiniak-Karwat, kierownik Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami, Instytut Pileckiego prowadzi kilka projektów dotyczących pamięci o II wojnie światowej.

– Jeden projekt dotyczy terroru niemieckiego na terenie dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa. Kolejny dotyczy społeczności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie i na Górnym Śląsku podczas II wojny światowej. Badamy losy Żydów w gettach oraz stosunki polsko-żydowskie już poi likwidacji gett. Projekt, z którego powodu przyjechaliśmy na Jasną Górę, dotyczy roli zakonów żeńskich i męskich w ratowaniu społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej.

Świadectwo o. Jerzego Tomzińskiego jest bardzo cenne. Paulin to naoczny świadek wielu istotnych wydarzeń, a jego historia dopełni projekt Instytutu. Dr Rusinak-Karwat dodaje, że Jasna Góra nie jest jedynym miejscem, badanym przez Instytut. Celem jest dotarcie do zgromadzeń zakonnych w różnych miastach Polski, aby jak najdokładniej przybliżyć historię czasów okupacji. Nagrany wywiad z o. Tomzińskim dostępny będzie na stronie internetowej Instytutu Pileckiego.

ABK