„[…] Wolność krzyżami się mierzy”, napisał Feliks Konarski w tekście pieśni „Czerwone Maki na Monte Cassino”. Kościół częstochowski zaprasza do przyjścia pod Krzyż, aby podziękować Bogu za dar wolności i niepodległości.

Historia odzyskiwania przez Polskę niepodległości zaczęła się tak naprawdę jeszcze przed rozbiorami. Konfederaci Barscy podjęli pierwszą próbę oswobodzenia Rzeczpospolitej od zagranicznych wpływów. Juliusz Słowacki wiele lat po ich wystąpieniu stworzył „Hymn Konfederatów Barskich”, w którym w usta Konfederatów włożył słowa: „Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach – słudzy Maryi!”. Są to słowa nieprzypadkowe, bo wiara towarzyszyła bojownikom o polską sprawę przez wszystkie etapy ich walki, od twierdzy Bar na Podolu, przez wojny napoleońskie i powstania w kraju, po obie wojny światowe aż do czasów powstania antykomunistycznego.

Kazimierz Pułaski pod Częstochową – obraz Józefa Chełmońskiego | Źródło: domena publiczna

Niebagatelną rolę odegrał także Kościół, który był swoistą ostoją dla rusyfikowanej i germanizowanej polskiej tożsamości, uczył patriotyzmu, troski o wspólne dobro, solidarności między sąsiadami, ale też hamował bezmyślne zapędy gorących serc, co też nie zawsze się udawało. Obecnie Kościół również celebruje polską niepodległość, czego dowodem są obchody Dnia Niepodległości w Częstochowie, na które zaprasza rzecznik archidiecezji częstochowskiej, ks. Mariusz Bakalarz:

Choć św. Paweł pisze o tym, że nasza – chrześcijan – Ojczyzna jest w niebie, to przecież jako chrześcijanie żyjemy też tutaj na ziemi, w naszych państwach, naszych krajach, naszych ojczyznach ziemskich. I także dziękujemy Bogu za to, że je mamy i dziękujemy za ich historię oraz ludzi, którzy tę historię tworzyli. Zapraszamy więc wszystkich do uczestnictwa w uroczystej Mszy św. 11 listopada o godz. 12:00 w bazylice archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie. Tej uroczystej Mszy św. przewodniczyć będzie abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

100-lecie odzyskania niepodległości w Częstochowie (10 listopad 2018) | Źródło fot.: Archiwum Radia Fiat

Abp Wacław Depo doskonale rozumie pojęcie patriotyzmu i troski o Ojczyznę, bo jako harcerz przeszedł solidną formację patriotyczną. Metropolita Częstochowski nie tylko uczci bohaterską przeszłość, ale jak zapowiada ks. Mariusz Bakalarz, położy także nacisk na przyszłość naszej Ojczyzny:

Będziemy tego dnia nie tylko dziękować za te wydarzenia roku 1918, za odzyskanie po 123 latach niewoli – niepodległości przez Polskę. Będziemy także dziękować za ludzi, którzy tworzą historię naszej Ojczyzny, za tych wszystkich, których ofiara życia i krwi wyjednała nam wolność. Ale będziemy także modlić się za naszą Ojczyznę, by była wierna temu na czym została zbudowana – jak mówił to i często powtarzał bł. kard. Stefan Wyszyński – wierna Krzyżowi i Ewangelii. By była wierna zobowiązaniom Chrztu sprzed ponad 1000 lat. Będziemy polecać wszystkich Polaków, wszystkich sprawujących władzę, prosząc, aby w swoich poczynaniach wierni byli Ewangelii i Chrystusowi. Ale w tych dniach szczególnie też będziemy prosić o bezpieczeństwo, o spokój i o wolność.

Przedwojenni myśliciele polityczni, w tym jeden z ojców polskiej niepodległości – Roman Dmowski oraz prof. Feliks Koneczny, nierzadko podkreślali w swoich publikacjach, że naród nie składa się z jednostek, z pojedynczych Polaków, tylko z rodzin. Podobne nauczanie płynie z powojennych pism bł. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz św. Jana Pawła II. Zatem archikatedra Świętej Rodziny jest idealnym miejscem do upamiętnienia narodowego święta, jakim jest Dzień Niepodległości.

Po uroczystej Mszy św. o godz. 12:00 odprawionej przez abp. Wacława Depo, około godz. 13:00 z placu archikatedralnego wyruszy patriotyczny przemarsz do Placu Biegańskiego. Zachęcamy do zabrania ze sobą flag i szalików w barwach narodowych.

100-lecie odzyskania niepodległości w Częstochowie (10 listopad 2018) | Źródło fot.: Archiwum Radia Fiat
Skip to content