Obrona świętości życia jest zadaniem nas wszystkich

W Polsce obchodzimy dwa dni poświęcone wartości ludzkiego życia. Pierwszy według kalendarza wypada 24 marca jako Narodowy Dzień Życia. Ustanowiono go w Polsce uchwałą sejmową w 2004 roku. Jednak drugim, ważniejszym z perspektywy Kościoła jest Dzień Świętości Życia, obchodzony 25 marca – w uroczystość Zwiastowania Pańskiego – jako odpowiedź na wezwanie św. Jana Pawła II, które zamieścił w encyklice Evangelium Vitae.

Na kartach Pisma Świętego wielokrotnie pojawiają się słowa przypominające o świętości ludzkiego życia. Nieprzypadkowe jest także przypominanie o wartości każdego istnienia właśnie w uroczystość Zwiastowania. Bp Andrzej Przybylski zwraca uwagę, w nawiązaniu do Ewangelii, że nasze życie nie zaczyna się w momencie narodzin:

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a więc ten moment poczęcia się Jezusa w łonie Maryi i rozpoczęcia Jego ziemskiego życia to jest też wielka okazja do tego ,żeby przypomnieć sobie tę wartość życia od samego poczęcia. […] Poczęliśmy się i ten moment jest tak naprawdę momentem rozpoczęcia naszego życia. Nasze życie nie rozpoczęło się wtedy, kiedy się urodziliśmy i przyszliśmy na świat, ale wtedy, kiedy poczęliśmy się w łonach naszych matek. I właśnie tę tajemnicę – w odniesieniu do Jezusa – przeżywamy w uroczystość Zwiastowania.

Obecnie wiele osób oraz środowisk zapomina o tym, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia. To zapomnienie często przybiera wyraz domagania się o prawa do przerywania ciąży, nie przejmując się w ogóle tym, że pod sercem matki jest mały człowiek, o czym Kościół stale przypomina:

W to Święto Życia przypominamy sobie, że ten poczęty człowiek jest już osobą, ma swoją godność, ma swoje prawa – w tym największe, niezbywalne prawo do życia. W związku z tym ten Dzień Świętości Życia jest dla nas dniem modlitwy o poszanowanie każdego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jest też wezwaniem do wielkiej walki o obronę tego życia, a więc walki przeciwko aborcji, przeciwko prawu, które w różnych kompromisach pozwala zabijać to życie nienarodzonych jeszcze a już poczętych dzieci.

Przypominanie o świętości każdego ludzkiego życia jest zadaniem wszystkich pokoleń, o czym św. Jan Paweł II przypominał słowami: „Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi”. Papież Polak powiedział też, że „Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem […] jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.

Skip to content