Oddajemy się Tobie Maryjo, Królowo Pustelników!

Święto NMP Królowej Pustelników na Jasnej Górze fot. Radio Fiat

W dzień po wspomnieniu św. Pawła z Teb, Paulini czczą Maryję jako Królową Pustelników i Matkę Zakonu. W sobotę  16 stycznia o godz. 11:00, w Kaplicy Cudownego Obrazu, jasnogórski konwent modlił się podczas uroczystej, wspólnotowej Mszy św.

O. Samuel Pacholski, który przewodniczył Eucharystii, mówił o Matce Bożej:

– Kościół ukazuje nam w Jej życiu, całkowicie oddanym Bogu, przykład prawdziwej miłości i pokory. Posłuszeństwo wiary zaprowadziło Maryję na pustynię egipską, a potem do Nazaretu, gdzie aż do momentu rozpoczęcia publicznej działalności Jezusa, skrywała w sercu, sam na sam z Bogiem, tajemnicę naszego odkupienia. 

16 stycznia to dla Paulinów także dzień odnowienia Aktu Zawierzenia Zakonu Maryi:

– Matko i szczególna opiekunko naszego zakonu. W dniu Twego święta “Królowej Pustelników”, pragniemy ponowić nasze przymierze miłości z Tobą. Przyjmij nasze gorące dziękczynienia. Będziemy powtarzać: “Dziękujemy Ci, Maryjo.” (…) W porywie wdzięczności, przynagleni łaską naszego świętego powołania, oddajemy się dzisiaj Tobie na nowo, jako Twoja wieczysta własność. Będziemy powtarzać: “Oddajemy się Tobie, Maryjo.”

Święto NMP Królowej Pustelników zostało zatwierdzone 29 stycznia 1963 r., przez Świętą Kongregację Obrzędów.

JS

Skip to content