Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy RP na Jasnej Górze

W sobotę 9 października na Jasnej Górze odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Żołnierze wraz z wieloma wiernymi uczestniczyli w uroczystej Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu, przed obliczem Jasnogórskiej Matki Bożej. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją patriotyczną skupiającą w swoich szeregach oficerów, podoficerów, kombatantów i osoby cywilne.

Prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej płk rez. Alfred Kabata mówi, że dla żołnierzy i członków związku częstochowski klasztor jest miejscem szczególnym: – Dla nas Jasna Góra to zawsze był i jest symbol Maryi, Boga oraz patriotyzmu. Tutaj wzmacniamy się duchowo w naszej służbie oraz pracy z najmłodszymi, która jest dla nas bardzo istotna. Staramy się być przekaźnikiem pozytywnych idei, patriotyzmu oraz umiłowania ojczyzny. Czasami jednak i my potrzebujemy jakiegoś wsparcia i tutaj rola Boga, który na Jasnej Górze wzmaga nasze serca.

Płk rez. Alfred Kabata wspomniał, że pielgrzymka na Jasną Górę jest także jego osobistym przeżyciem kontaktu z Bogiem, zwłaszcza po czasach pandemii: – Jest to dla mnie bardzo wielkie przeżycie, ponieważ na Jasnej Górze, przed obliczem Matki Bożej mogę zanieść swoje intencje, przekazać swoje nadzieje czy obawy, związane także z moją służbą oficerską. Czasy koronawirusa osobiście dały mi się bardzo we znaki, dlatego spotkanie także z moimi kolegami jest dla mnie ważne i cieszy mnie.

Dodatkowo poruszony został element działalności członków ZOR-u, który polega na propagowaniu idei patriotycznych oraz wojskowych wśród najmłodszych Polaków: – Poza lekcjami czy spotkaniami z kombatantami – których jest niestety coraz mniej – są to konkursy ogólnopolskie, regionalne czy szkolne, rajdy historyczne po najważniejszych i najciekawszych miejscach w Polsce, gry edukacyjne. Dwoma słowami: jesteśmy z młodzieżą. Staramy się zasiać ziarna patriotyzmu oraz umiłowania ojczyzny przez proces dydaktyczno-edukacyjny. Przekazanie patriotyzmu następnym pokoleniom to nasz priorytet.

Do ZOR RP należą oficerowie rezerwy i w stanie spoczynku, a także żołnierze służby czynnej Wojska Polskiego, funkcjonariusze innych służb mundurowych oraz osoby cywilne, które ze względu na swoje zainteresowania historią Polski i dziejami Wojska Polskiego oraz zaangażowanie patriotyczne i społeczne są predestynowane do działalności w ZOR RP.

Skip to content