14 stycznia, w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym odbyło się spotkanie wszystkich odpowiedzialnych Domowego Kościoła.

O tradycji spotkań opowiada Tomasz Kasprowicz, który wraz ze swoją małżonką Małgorzatą tworzy parę krajową Domowego Kościoła:

– Takie spotkania jak dziś odbywają się dwa razy w roku. Zrzeszają się tutaj wszyscy odpowiedzialni Domowego Kościoła w przestrzeni naszego kraju, ale i w przestrzeni międzynarodowej. Obecnie Domowy Kościół dotarł już do 27 krajów.

Jaka jest tematyka pierwszego w tym roku spotkania? Mówi Tomasz Kasprowicz:

– Temat spotkania to rozeznawanie. Rozeznawanie jest przestrzenią naszego życia, dosyć trudną dla współczesnego człowieka. W ostatnich swoich katechezach o potrzebie rozeznawania w życiu chrześcijańskim i nie tylko mówi sam papież Franciszek.

Mszę św. w intencji zgromadzonych wiernych odprawił abp Wacław Depo. Przypomniał, jakie wartości są nierozerwalnie związane z ruchem Światło-Życie, którego gałęzią jest właśnie Domowy Kościół:

– Z Ruchem Światło-Życie są związane wiara i świadectwo. Dziś gromadzimy się tutaj, by umiejętnie zgrać te wszystkie płaszczyzny z pomocą Boga. Domowy Kościół to wspólnota osób związanych węzłem sakramentalnym i odpowiedzialnych za dar potomstwa. Tu pojawia się sprawa formacji, wychowania, a przede wszystkim wspólnej modlitwy.

Podczas kazania abp Depo podkreślił, że w naszym życiu na pierwszym miejscu powinien znajdować się Bóg.

– Jeżeli podstawowa relacja, czyli relacja z Bogiem nie jest właściwa, wówczas wszystkie inne relacje, z których składa się i buduje nasze życie, są niewłaściwe. Bardzo proste motto, dobitnie pokazujące wszystkie nasze zadania, to zaufanie wobec Boga we wszystkim.

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której świadomość, że jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i posiadają swą niepowtarzalność oraz godność. Taka świadomość uzdalnia do postawy służby na rzecz rodziny i jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych.

Linda Nocoń

Galeria: Radio Fiat
Ogólnopolskie spotkanie członków Domowego Kościoła

Skip to content