Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne/fot. Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, archiwum

Programy katechetyczne w polskim systemie oświaty to zakres tematyczny Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego, które rozpocznie się 16 kwietnia o godz. 17.00. Z powodów epidemicznych wszystkie konferencje głoszone będą na platformie internetowej.

„(…) Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę (…) pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka (…) prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. (…)” – te słowa w czerwcu 1991 roku św. Jan Paweł II wypowiedział do katechetów. Nauczanie o Słowie Bożym stanowi misję przekazywania wiary. Oprócz pogłębiania duchowej relacji z Bogiem celem takich inicjatyw jak Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne jest również zwiększanie wśród nauczycieli wiedzy historycznej. Więcej na ten temat mówi jeden z organizatorów ks. kan. dr hab. Roman Ceglarek, wikariusz biskupi ds. przekazu wiary, nauczania i wychowania katolickiego:

– W 1920 roku opublikowany został pierwszy ogólnopolski program nauczania religii rzymskokatolickiej. To bardzo ważna data. Był to pierwszy program, który ukazał się po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W roku szkolnym 2020/2021 mija więc 100. rocznica wydania tego programu drukiem oraz wdrożenia go w nauczanie religii w szkole. Stało się to impulsem, aby przygotować tegoroczne Sympozjum Katechetyczne. Przyjrzymy się nie tylko genezie tego pierwszego programu, ale wszystkim programom nauczania religii, które zostały wydane w minionym stuleciu. Zapraszam do udziału, ponieważ poruszone zostaną bardzo ciekawe treści.

Podczas Sympozjum przemawiać będą wybitni znawcy tematu wychowania młodzieży oraz właściwego przekazu metod nauki wiary chrześcijańskiej:

– W tematykę Sympozjum wprowadzi nas ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prezes Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Później prelegentem będzie ks. dr Albert Wołkiewicz z Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Przedstawi on genezę pierwszego programu nauczania religii w odrodzonej Polsce. Prelegentem będzie również ks. dr Robert Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego, który przedstawi programy katechetyczne w latach 1945-1971. Następnie słowo wygłosi ks. dr Marcin Falkowski z Akademii Katolickiej w Warszawie. Przedstawi główne założenia programu religii w latach 2001-2020. To będzie pierwsza część Sympozjum o charakterze historycznym. Druga część dotyczyć będzie teraźniejszości. Tutaj prelegentem będzie dr Grzegorz Wierzchowski, były Łódzki Kurator Oświaty. Na zakończenie ponownie głos zabiorą ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek oraz ks. dr Albert Wołkiewicz.

Zapisy do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Katechetycznym trwają do 13 kwietnia. Wystarczy wejść na stronę Referatu Katechetycznego w Częstochowie i wypełnić odpowiedni formularz.

ABK

Skip to content