Okno życia. Alternatywa wobec porzucenia dziecka

Jest ich w Polsce 59, z czego 8 w województwie śląskim. Do tej pory przyjęły około 100 noworodków. Okna życia, bo o nich mowa, to specjalne miejsca działające całodobowo przy domach zakonnych lub placówkach szpitalnych.

Matki, które nie chcą wychowywać urodzonych przez siebie dzieci, ale nie chcą zostawiać ich bez opieki i narażać na utratę zdrowia lub życia mogą skorzystać z okna życia.

To okno istnieje od 2008 roku, zostało ono otwarte przy Domu Dziecka prowadzonego przez Siostry Służebniczki na ul. Kazimierza. To miejsce adekwatne, bo zaraz dziecko jest od razu otoczone właściwą opieką i troską. Jest ono pod egidą Caritas archidiecezji częstochowskiej – mówi ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora Caritas w Częstochowie.

Do tej pory znalazło się w tym oknie czworo dzieci.

Pierwsze okno życia w Polsce zostało otwarte 19 marca 2006 u sióstr nazaretanek w Krakowie.